Turcja: Szokujące zamknięcie Grupy Zapobiegania Torturom – Amnesty International

Turcja: Szokujące zamknięcie Grupy Zapobiegania Torturom

             Amnesty International podkreśliła dalej swe wielkie zaniepokojenie doniesieniami, że zarząd Izby Adwokackiej w Izmir 7 stycznia przejął akta i komputery z biur Grupy Zapobiegania Torturom. Znajdowały się tam poufne świadectwa, zdjęcia i inne zapisy związane z około 575 wnioskami ze strony ofiar tortur. Amnesty International jest zaniepokojona, że autorzy wniosków mogą w konsekwencji być zagrożeni zastraszaniem, zatrzymaniem, a nawet dalszymi torturami i maltretowaniem. Dlatego AI domaga się pilnego wyjaśnienia losu tych dokumentów.


 


            W komunikacie prasowym z 13 grudnia pan Nevzat Erdemir stwierdził, że jednym z powodów, dla których zamknął Grupę Zapobiegania Torturom, było to, iż jeden z jej projektów otrzymywał fundusze z Komisji Europejskiej, która, jak twierdzi Erdemir, ma misję podzielenia Turcji i szkodzenia jej narodowym interesom, między innymi poprzez stworzenie „niepodległego Kurdystanu”. Stwierdził, że zamknięcie Grupy było konieczne dla zapobieżenia „katastrofom dla naszej Republiki, naszego Narodu i Ludu” oraz że „gwałtownie potępia tę inicjatywę [Grupę Zapobiegania Torturom], wspieraną przez Unię Europejską, która ma na celu, pod hasłem praw człowieka, podważenie jedności i integralności naszego kraju”. Skrytykował także współpracę z organizacjami międzynarodowymi – przez co należy rozumieć także Amnesty International.


 


            Decyzja o zamknięciu Grupy Zapobiegania Torturom wydaje się być sprzeczna z Artykułem 95 tureckiego Prawa o Praktyce Prawnej, który mów, że jednym z obowiązków Rad Wykonawczych Izb Adwokackich w Turcji powinna być „ochrona i obrona nadrzędności prawa i praw człowieka oraz praca nad wdrażaniem tych zasad”.


 


Tło wydarzeń:


 


            Grupa Zapobiegania Torturom została założona w grudniu 2001 przez Izbę Adwokacką w Izmir w celu zapewniania pomocy prawnej ofiarom tortur oraz prowadzenia kampanii na rzecz usunięcia wszystkich przeszkód w tureckim prawie i praktyce prawnej, jakie mogłyby uniemożliwiać skuteczne ściganie sprawców. Grupa zapewnia wsparcie prawne osobom, które skarżą się na maltretowanie i tortury ze strony funkcjonariuszy policji. Systematycznie monitoruje wszystkie etapy kolejnych postępowań prawnych i interweniuje w razie potrzeby, wystosowując odwołania i organizując dokumentację medyczną. Praca Grupy opiera się na nielicznym zatrudnionym profesjonalnym personelu, ale głównie na ponad 250 prawniczkach i prawnikach z Izby Adwokackiej w Izmir, którzy pracują wolontariusze.


 


            Do dnia decyzji Izby Adwokackiej w Izmir o zamknięciu Grupy przyjęła ona wnioski od 575 osób. Grupa zajęła się 334 z tych przypadków, z czego w 116 sprawcom zostały postawione zarzuty. Grupa ponadto aktywnie dzieliła się doświadczeniami z prawnikami w całej Turcji organizując warsztaty. Niezmordowana i fundamentalna praca Grupy Zapobiegania Torturom jest modelem nie tylko dla prawników w Turcji, lecz na całym świecie.


 


            Oficjalne instytucje ds. praw człowieka w Turcji, jak Prowincjonalne i Lokalne Rady Praw Człowieka są ogromnie nieskuteczne w tropieniu i monitorowaniu pogwałceń praw człowieka w Turcji. Praca Grupy Zapobiegania Torturom jest dlatego szczególnie ważna ze względu na obiektywne dokumentowanie przypadków i wzorów tortur i maltretowania. Pomimo oświadczenia premiera Tayyip’a Erdoğan’a przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy w październiku 2004, że „nie ma już żadnych systematycznych tortur w Turcji”, jego administracja nie podjęła takich kroków na rzecz śledzenia i monitorowania wzorów tortur, które uprawniałyby go do takiego stwierdzenia. Jedynie dzięki inicjatywom takim jak Grupa Zapobiegania Torturom i dzięki organizacjom praw człowieka została uwidoczniona skala tego problemu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4537