Turcja: Trzeba wyjaśnić okoliczności zabójstwa Hranta Dinka – Amnesty International

Turcja: Trzeba wyjaśnić okoliczności zabójstwa Hranta Dinka

EUR 44/001/2008
-Zakres prowadzonego dochodzenia musi być poszerzony w celu zbadania wszystkich okoliczności morderstwa. Należy przyjrzeć się działaniom przedstawicieli służb bezpieczeństwa, którzy niedostatecznie reagowali na ostrzeżenia o planowanym zamachu na dziennikarza-, oświadczył Andrew Gardner, specjalista Amnesty International ds. Turcji.
Przed śmiercią Hrant Dink wielokrotnie zgłaszał do prokuratury w Şişli, że grożono mu. Zgodnie z aktem oskarżenia w toczącym się procesie o morderstwo, jeden z oskarżonych był jednocześnie informatorem policji i uprzedził ją kilka miesięcy przed zabójstwem o planach zamachu na Hranta Dinka. Nie zostały jednak podjęte żadne kroki w celu zapewnienia ochrony dziennikarzowi. Ponadto dwóch oficerów żandarmerii zostało oskarżonych o zaniedbanie obowiązków; prawnicy rodziny Dinka żądają pociągnięcia do odpowiedzialności także innych funkcjonariuszy.
Wstępne oświadczenie szefa policji w Stambule, że morderstwa dokonał działający samodzielnie, uzbrojony mężczyzna, a także rozpowszechnanie zdjęć,  przedstawiających domniemanego zabójcę jako -bohatera-, ilustrują niechęć władz wobec dokładnego zbadania sprawy. Postawa taka utwierdza jednocześnie w przekonaniu o stronniczości tamtejszej policji.
Amnesty International uznała, że Hrant Dink został zastrzelony 19 stycznia 2007 roku z powodu swojej działalności dziennikarskiej i aktywności na rzecz wolności słowa i propagowania uniwersalizmu praw człowieka.
-Obrońcy praw człowieka mają takie samo prawo do ochrony ze strony państwa jak każdy inny obywatel. Nieudolność w powstrzymaniu morderstwa Hranta Dinka i wszystkie dotychczasowe błędy w prowadzonym w tej sprawie dochodzeniu  nie mogą się powtórzyć.-, powiedział Andrew Gardner.
-Sprawa Hranta Dinka nie jest wyjątkiem. W Turcji wciąż wiele osób jest stawianych przed sądem w związku z pokojowym wyrażaniem swoich poglądów. Jest to wynik wadliwego prawa i uznaniowego stosowania go przez sędziów i prokuratorów.-
Hrant Dink był wielokrotnie oskarżany o naruszanie artykułu 301 tureckiego kodeksu karnego, który mówi o -znieważaniu tureckości-. AI wzywała do zniesienia tego artykułu, jponieważ niesie ze sobą poważne zagrożenie dla wolności słowa przez niejasność zawartych w nim sformułowań i znaczny stopień ogólności. AI jest zaniepokojona wzrostem liczby spraw, prowadzonych  w związku z tym artykułem w 2007 r. Ponadto organizacja odnotowała znaczne nasilenie naruszeń praw człowieka w Turcji w minionym roku oraz uznała, że kroki podejmowane w walce z tym problemem są niewystarczające.
-Ciągłe ograniczanie wolności słowa w Turcji wytworzyło atmosferę nietolerancji, która swój punkt kulminacyjny osiągnęła w momencie zabójstwa Hranta Dinka.-, stwierdził Andrew Gardner.
W wysłanym na początku tygodnia do rządu Turcji memorandum, Amnesty International  przypominała o jego zobowiązaniach złożonych po zeszłorocznych wyborach, dotyczących reformy legislacyjnej i gwarancji przestrzegania praw i wolności człowieka. AI uważa, że obecne władze muszą podjąć kroki w co najmniej kilku obszarach by móc osiągnąć konkretny i długotrwały postęp w tym zakresie. Kwestie te to przede wszystkim: tortury, złe traktowanie zatrzymanych, bezkarność sprawców, niedotrzymywanie standardów sprawiedliwych procesów, przeszkody, jakie napotykają w swej pracy obrońcy praw człowieka oraz wolność słowa.
-Aktualnie prowadzone prace nad wdrożeniem zmian w systemie prawnym są niewystarczające. Konieczne są dalsze reformy. Znakomitą okazją to ostatecznego zagwarantowania w prawie tureckim przestrzegania praw i wolności człowieka jest ujęcie ich w ramy przygotowywanej właśnie konstytucji.-, podsumował Andrew Gardner.
Zobacz: Memorandum do rządu Turcji

Tłum.: Zuzanna Kubocz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3685