Turcja: Więźniowie sumienia przetrzymywani na podstawie zeznań uzyskanych za pomocą tortur w nierzetelnym procesie – Amnesty International

Turcja: Więźniowie sumienia przetrzymywani na podstawie zeznań uzyskanych za pomocą tortur w nierzetelnym procesie

AI Index: EUR 44/003/2007
Pomimo, iż naczelny prokurator w Sądzie Najwyższym zalecał unieważnienie wyroku, 25 grudnia 2006 r. sąd podtrzymał swoje orzeczenie z 2006 r., skazując tym samym Mehmeta Desde, Mehmeta Bak-ra, Hüseyina Habipa Taşk-na, Maksuta Karada-a i Şerafettina Parmaka za -przynależność do nielegalnej organizacji- oraz Metina Özgünay-a, Ömera Günera i Ergüna Y-ld-r-ma za -działanie na rzecz nielegalnej organizacji-. Skazanym za przynależność grozi trzydzieści miesięcy więzienia (z czego odbędą siedemnaście miesięcy kary, sześć mając już za sobą), a pozostałym trzem mężczyznom grozi dziesięć miesięcy (z czego do odbycia mają siedem i pół miesiąca) za ich domniemane powiązania z Partią Bolszewicką (Północnego Kurdystanu/Turcja). W czasie procesu oskarżeni zaprzeczali tym zarzutom. Jak donosi oficjalna prasa, użyte dowody oparte były na zeznaniach wymuszonych podczas tortur. Za materiał dowodowy posłużyły również ulotki i naklejki, które w imieniu Partii Bolszewickiej (Północnego Kurdystanu/Turcja) nawoływały społeczeństwo do poparcia demonstracji z okazji 1. maja ale nie promowały przemocy; jak też fakt, że niektórzy spośród skazanych spotkali się 8. lipca 2002 r. w mieście Kusadasi w prowincji Aydin. Zostali oni zatrzymani 9  i 10 lipca 2002 r.
Wyrok 9. izby Sądu Najwyższego aby utrzymać orzeczenie w mocy zapadł w wyniku długiego postępowania, podczas którego dwa razy odbyła się rewizja procesu, a Sąd Najwyższy dwukrotnie uchylił orzeczenie niższej instancji. Przebieg sprawy zdradza dużą niepewność sądów a wcześniejsze ich orzeczenia pozostają w sprzeczności z późniejszymi. Pierwsza decyzja Sądu Najwyższego z kwietnia 2004, aby unieważnić wyrok Sądu Bezpieczeństwa Narodowego w prowincji Izmir spowodowała, iż pojawiły się wątpliwości czy Partia Bolszewicka (Północnego Kurdystanu/Turcja) może być prawnie uznawana za organizację terrorystyczną bez żadnych udowodnionych aktów przemocy, zastraszania, grożenia czy popierania terroryzmu. W czasie ponownej rozprawy, sąd niższej instancji z braku dowodów wskazywał na terrorystyczny charakter działalności partii oraz uzasadniał decyzję o uznaniu partii politycznej za organizację terrorystyczną, określając jej ideologię jako opartą na -moralnej przemocy- (która nie jest równoznaczna z przemocą fizyczną). Zarówno w wyniku pierwszej jak i drugiej rewizji procesu izmirski prokurator zalecił uniewinnienie skazanych.
Wydane po dwóch rewizjach procesu, najnowsze orzeczenie sądu aby podtrzymać wyrok jest  tym bardziej niepokojące, iż oddzielny proces czterech policjantów oskarżonych o torturowanie Mehmeta Dresde wciąż trwa, a decyzja 8. instancji Sądu Najwyższego jeszcze nie zapadła. Apelacja w tej sprawie nie została rozpatrzona od 2004 r. Amnesty International zauważa, że niektóre instancje Sądu Najwyższego odwołują werdykty innych sądów, uzasadniając to brakiem orzeczenia w sprawie domniemanego torturowania.
Amnesty International uważa skazanie ośmiu mężczyzn za dowód na to, iż nieuczciwe postępowanie w sprawach kryminalnych wciąż rzuca cień na turecki system sądowniczy. Historia procesu Mehmeta Dresde oraz pozostałych skazanych jest szczegółowo udokumentowana wraz z innymi procesami w raporcie Amnesty International z  2006 r. dotyczącym wyroków zapadłych na mocy prawa antyterrorystycznego (Turcja: sprawiedliwość odkładana i odmawiana: wciąż ciągną się nieuczciwe procesy osób oskarżonych o terroryzm.  AI Index: EUR 44/013/2006). Zgodnie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  oraz z  Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, prawo do uczciwego procesu stanowi najwyższą wartość . Jako Państwo-Strona obu tych konwencji, Turcja jest prawnie zobowiązana do zapewnienia uczciwego procesu wszystkim, którzy podlegają tureckiej jurysdykcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3982