TURKMENISTAN: Valeri Pal wolny !!! – Amnesty International

TURKMENISTAN: Valeri Pal wolny !!!

Valeri Pal, przez większą część życia pracownik rafinerii w nadkaspijskim porcie Turkmenbashi, został aresztowany przez tamtejszą policję 21 lutego, oficjalnie pod zarzutem kradzieży w miejscu pracy w 2004 r. 13 maja Sąd Miejski w Turkmenbashi skazał go na 12 lat więzienia za przywłaszczenie, nadużycie władzy i fałszerstwo. Zarzuty te, zdaniem zwolenników Pala, zostały sfabrykowane w celu ukarania go za jego pokojową działalność społeczną: pomoc współobywatelom w różnych sprawach społecznych, wspomaganie swoją wiedzą informatyczną innych aktywistów i obrońców praw człowieka oraz za udział w protestach przeciwko zmianie nazwy miasta (Krasnowodzk przemianowano w 1993 r. na Turkmenbashi na cześć sprawującego wówczas autorytarne rządy prezydenta Saparmurata Nijazowa, tytułującego się Turkmenbaszą, czyli Ojcem Turkmenów).
W sprawie Pala były aż 3 pilne akcje. W kwietniu apelowaliśmy o ujawnienie zarzutów, z powodu których był przetrzymywany w areszcie, a których nie przedstawiono mu przez 7 tygodni od zatrzymania. W maju wyrażaliśmy zaniepokojenie doniesieniami o tym, że jego proces nie spełniał międzynarodowych standardów, a rodzina musi płacić strażnikom łapówki, żeby dostarczyć mu paczki z żywnością i niezbędnymi lekami. W październiku informowaliśmy o przebytym przez niego miesiąc wcześniej zawale serca, apelując o zapewnienie mu odpowiedniej opieki lekarskiej. Na początku listopada trójmiejska Grupa Inicjatywna Amnesty International zebrała kilkaset podpisów pod petycją w jego sprawie w trakcie odbywającego się w Gdańsku festiwalu All About Freedom.
Valeri Pal i jego rodzina poprosili Amnesty International o przekazanie podziękowań tym wszystkim, którzy pisali apele i podpisywali petycje w jego sprawie. Przyłączamy się do tych podziękowań.
Opracował: Marcin Natorski
AI Index: EUR 61/007/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3258