Tysiące osób wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie dyskryminacji Romów – Amnesty International

Tysiące osób wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie dyskryminacji Romów

Przed jutrzejszym spotkaniem Romów w Brukseli w ramach "EU Roma Platform for Roma Inclusion" aktywiści romscy, wraz z 93 165 osobami z całego świata, apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w celu zakończenia trwającej, powszechnej dyskryminacji Romów w całej Europie.

– Nadszedł czas, by UE podjęła w tej sprawie działania – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska. – Romowie w całej Europie są ciągle narażeni na przymusowe wysiedlenia, segregację w szkołach i przestępstwa popełniane z nienawiści, wynikające z dyskryminujących strategii i praktyk. UE posiada narzędzia, by zająć się dyskryminacją poprzez zmuszenie krajów UE do przestrzegania praw zakazujących dyskryminacji. Do tej pory Komisja Europejska niechętnie korzystała z tych rozwiązań. 93 165 mieszkańców UE żąda teraz, by tak się stało.

– Duża liczba przypadków przymusowych wysiedleń Romów, ich segregacja w wydzielonych osiedli oraz w szkole, a także nieadekwatne zwalczanie przestępstw nienawiści wobec Romów, to nie odosobnione przypadki, lecz wynik powszechnej i systematycznej dyskryminacji – powiedziała Draginja Nadaždin.

Komisja jest odpowiedzialna za stanie na straży przestrzegania prawa UE zakazującego dyskryminacji i może wyciągać odpowiedzialność wobec krajów UE, które to prawo naruszają.

Komisja stwierdziła, że podejmie działania prawne, jeśli odkryje w krajach UE systematyczną dyskryminację. Jednakże pomimo dowodów przedstawionych przez Amnesty International i inne organizacje, które wskazują na konkretne strategie i praktyki dyskryminacyjne, które naruszają Dyrektywę o równym traktowaniu bez względu na pochodzenie rasowe, Komisja do tej pory niechętnie podejmowała działania.

Tysiące ludzi wzywa Komisarz Reding do wykorzystania wszelkich dostępnych jej narzędzi, w tym działań prawnych, by Romowie w Europie mogli cieszyć się takimi samymi prawami człowieka jak inne osoby.

Dzisiejsze śniadanie zorganizowane prze budynkiem Komisji Europejskiej pod hasłem “Zacznij dzień od sprawiedliwości i praw człowieka” stanowiło okazję dla urzędników Komisji do spotkania się z aktywistami romskimi, którzy doświadczyli naruszeń praw człowieka, oraz do pokazania ogromnego poparcia dla tej sprawy. Wydarzenie odbyło się przed jutrzejszym dostarczeniem Komisarz Reding ponad 93 000 podpisów – zbieranych przez ostatnie dwa miesiące w ramach kampanii Amnesty International “Prawa człowieka TUTAJ! Prawa Romów TERAZ!”.

Tł. Bartosz Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1802