Uchwała KR (u) III/2007 – Amnesty International

Uchwała KR (u) III/2007

Działając na podstawie § 18 pkt. 2 Regulaminu funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna wprowadza następującą zmianę w Regulaminie przyjętym w dniu 6 maja 2006 r.:
– w § 7 pkt. 1 skreśla się słowa -w obecności wszystkich Członków Komisji-.

Przyjęto jednogłośnie, 8 maja  2007 r.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3878