Uchwała KR(u) III / 2006 – Amnesty International

Uchwała KR(u) III / 2006

Uchwała KR(u) III/2006


 


 


Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 maja 2006 r. przyjmuje Regulamin funkcjonowania Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


Jednocześnie traci moc Regulamin przyjęty w dniu 17 stycznia 2004 r.


 


Przyjęto jednogłośnie, 6 maja 2006 r.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4083