Uchwała o terminie zgłoszeń do Zarządu – Amnesty International

Uchwała o terminie zgłoszeń do Zarządu

Uchwała 04/03/2008
Zarząd jednogłośnie przyjął, iż termin nadsyłania kandydatur do Zarządu, które będą wybierane na Walnym Zgromadzeniu 2008, upłynie 16 kwietnia 2008. Kandydatury powinny być nadsyłane na adres amnesty@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3613