UE-CHINY EMBARGO NA BROŃ – Apel Amnesty International do Unii Europejskiej – „NIE NISZCZCIE DZIAŁALNOŚCI CHIŃSKICH OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA” – Amnesty International

UE-CHINY EMBARGO NA BROŃ – Apel Amnesty International do Unii Europejskiej – „NIE NISZCZCIE DZIAŁALNOŚCI CHIŃSKICH OBROŃCÓW PRAW CZŁOWIEKA”

Wezwanie to zbiega się w czasie z przygotowaniami władz Unii Europejskiej do rozmów z chińskim Ministrem Spraw Zagranicznych, które mają się rozpocząć w poniedziałek w Dublinie. W najbliższych tygodniach Ministrowie Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej mają omówić zniesienie embarga na broń w stosunku do Chin.

Kwestia praw człowieka w Chinach jest w dalszym ciągu ponura. Setki tysięcy ludzi jest przetrzymywanych w całym kraju z pogwałceniem ich podstawowych praw. Wyroki śmierci i egzekucje po niesprawiedliwych procesach są w dalszym ciągu na porządku dziennym, tortury i złe traktowanie są szeroko rozpowszechnione. a wolność słowa i informacji są poważnie ograniczone.

Dzisiaj w komunikacie prasowym biura w Brukseli Amnesty International podkreśliła, iż wielu ludzi w Chinach jest wciąż przetrzymywanych w więzieniach po brutalnym stłumieniu protestów nawołujących do reform politycznych w czerwcu 1989 roku. W notatce wskazane zostały również powody, dla których w świetle ochrony praw człowieka Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie eksportu broni nie może być odpowiednią alternatywą dla embarga na broń w stosunku do Chin.

Informacje: Prawa Człowieka w Chinach od czasów Tiananmen oraz: Kodeks postępowania Unii Europejskiej w sprawie eksportu broni są dostępne na stronie www.amnesty-eu.org.

-Nie zapominajmy o powodach, dla których embargo na broń zostało nałożone przez Unię Europejską w stosunku do Chin. Sama Unia przyznała, że Chiny były odpowiedzialne za „represje w stosunku do tych, którzy zgodnie z prawem domagają się swoich praw demokratycznych”, powiedział prasie w Brukseli Dick Oosting, dyrektor biura Amnesty International.

-Podczas gdy Unia Europejska dyskutuje, czy embargo na broń w stosunku do Chin jest rzeczą „przestarzałą”, dla działaczy praw człowieka w Chinach, którzy w dalszym ciągu są prześladowani, czasem tyko za zadawanie pytań, sprawa zdecydowanie nie jest „przestarzała”. Zwolennicy demokracji cierpią w dzisiejszych Chinach, a Unia Europejska powinna się poważnie zastanowić zanim ich zawiedzie,” powiedział Dick Oosting.

Nie dalej jak dwa tygodnie temu, jako przypomnienie, w jaki sposób Chiny traktują zwolenników demokracji, trzy członkinie “Matek z Tiananmen” (sieć ponad 130 rodzin ofiar tłumienia protestów z 1989 roku) zostały bezpodstawnie zatrzymane na kilka dni w przeddzień piętnastej rocznicy wydarzeń na Placu Tiananmen.

Chińskie władze ignorują wezwania do pełnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie wydarzeń z 1989 roku. Działacze, którzy nawołują do takiego dochodzenia lub krytykują to, co się stało chociażby w e-mailach lub na stronach internetowych, są więzieni do dnia dzisiejszego. Dowodem przeciwko jednemu z działaczy był fakt, iż zacytował on na stronie internetowej raport Amnesty International.

W dzisiejszej notatce prasowej Robert Parker, prowadzący kampanię Amnesty International w sprawie kontroli handlu bronią opisał ograniczenia Kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie eksportu broni, który został zaproponowany przez niektóre rządy w Unii Europejskiej jako zabezpieczenie w razie zniesienia embarga Unii Europejskiej na broń w stosunku do Chin.

-Podczas gdy Kodeks postępowania Unii Europejskiej ustanawia jako wykładnik przyznania licencji eksportowych kryteria praw człowieka, nie ma on charakteru prawnego, a sposób sformułowania daje wolną rękę jeśli chodzi o interpretację przez kraje członkowskie,” powiedział Robert Parker.

“Nawet teraz można zauważyć, że jest on lekceważony w niektórych regionach Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących do Unii. Kodeks jest w chwili obecnej poddawany ocenie. Unia Europejska musi wykorzystać tą okazję, aby zacieśnić kontrolę oraz upewnić się, iż broń i środki bezpieczeństwa dostarczane przez Unię Europejską nie są używane w celu pogwałcenia praw człowieka,” powiedział.

Najnowsze informacje oraz dokumenty na temat Chin znajdują się na naszej stronie internetowej: www.amnesty-eu.org


Więcej informacji:
» Biuro Amnesty International do spraw Unii Europejskiej (Bruksela): Tel: 32-2-5021499, Fax: 32-2-5025686, Email: amnesty-eu@aieu.be, Strona internetowa: www.amnesty-eu.org  

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4867