UE: europejscy przywódcy muszą przeciwstawić się ksenofobicznemu prawu węgierskiemu – Amnesty International

UE: europejscy przywódcy muszą przeciwstawić się ksenofobicznemu prawu węgierskiemu

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko Węgrom w związku z przyjęciem przez węgierski parlament pakietu ustaw naruszających unijne prawo imigracyjne i azylowe. Amnesty International apeluje do europejskich przywódców o przeciwstawienie się ksenofobicznej polityce Węgier.<br />

Iverna McGowan, dyrektor Biura Instytucji Europejskich Amnesty International, powiedziała:

“Węgierskie próby zakazania legalnej i niezbędnej pracy ludzi i organizacji działających na rzecz ochrony praw imigrantów i osób ubiegających się o azyl, są niedopuszczalne.

Podważając pakiet legislacyjny, który rażąco naruszył prawo UE w zakresie praw człowieka, Komisja Europejska wysłała jasny i jednoznaczny sygnał, że ksenofobiczna polityka Węgier nie będzie tolerowana.

Przywódcy europejscy, którzy w większości milczeli na temat łamania praw człowieka na Węgrzech, powinni teraz podążać za przewodnictwem Komisji i domagać się odłożenia tych ustaw na legislacyjną półkę.

“Wraz z nowymi ograniczeniami wolności słowa i zgromadzeń, które będą jutro poddane głosowaniu przez węgierski parlament, ważniejsze niż kiedykolwiek jest głośne i wyraźne zakwestionowanie działań węgierskiego rządu”.

Tło
Nowe postępowanie Komisji Europejskiej przeciwko Węgrom, w sprawie naruszenia przepisów unijnych, dotyczy przyjęcia przez Węgry pakietu ksenofobicznych ustaw w lipcu 2018 r.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby lub organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom ubiegającym się o azyl i imigrantom, mogą mieć ograniczony dostęp do obszarów rozpatrywania wniosków o azyl, a nawet może zosatać przeciwko nim wszczęte postępowanie karne, jeżeli będą świadczyły pomoc w składaniu wniosków azylowych, które następnie zostałyby odrzucone.

Nowe przepisy prawne uniemożliwiają osobom, które przejechały przez inny kraj przed przybyciem na Węgry, ubieganie się o azyl.

Komisja Europejska uznała dzisiaj, że przepisy te naruszają unijne procedury azylowe. Zwróciła również uwagę na niespójności z przepisami UE w sprawie swobodnego przepływu obywateli Unii i członków ich rodzin.

Polityka i praktyki Węgier dotyczące uchodźców, osób ubiegających się o azyl i migrantów powodują niepotrzebne ludzkie cierpienie, podczass gdy rząd węgierski coraz częściej stara się uciszyć krytyczne głosy.

Jutro parlament węgierski ma przyjąć szereg poprawek legislacyjnych, w tym wprowadzenie specjalnego podatku, który może pozbawić organizacje pozarządowe uznane za “wspierające migracje” 25% ich finansowania.
Kolejna zmiana ogranicza wolność słowa, uznając, że działalność prywatna lub związana z rodziną nie wchodzi w zakres spraw publicznych.

Rząd wprowadzi również nową ustawę, zezwalającą policji na prewencyjne zakazywanie pokojowych zgromadzeń na niejasno określonych podstawach.

 

Fot. Akcja solidarności ze społeczeństwem obywatelskim Węgier podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Amnesty International, Warszawa, maj 2018. @Amnesty International/ Grzegorz Żukowski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: zabezpieczanie dowodów rosyjskich zbrodni wojennych kluczowe podczas odbijania przez Ukrainę swojego terytorium

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS do Komisji Europejskiej ws. KPO

Powiązany temat

„Gdyby wojna skończyła się dzisiaj, moja praca ledwo by się zaczęła”

17567