UE: Głosowanie Parlamentu Europejskiego ws. zasad systemu azylowego – Amnesty International

UE: Głosowanie Parlamentu Europejskiego ws. zasad systemu azylowego

Parlament Europejski osiągnął porozumienie w sprawie reformy tzw. „systemu dublińskiego”, który określa kryteria odpowiedzialności za rozpatrywanie wniosku o ochronę międzynarodową w UE, co umożliwia dalsze negocjacje z Radą Unii Europejskiej.

– Przez lata „system dubliński” powodował niepotrzebne cierpienie zbyt wielu uchodźców oraz osób poszukujących ochrony międzynarodowej. Głosowanie otworzyło drogę w stronę systemu, który zapewnia godność dla osób poszukujących ochrony, przez priorytetyzowanie więzi rodzinnych oraz wprowadzenie sprawiedliwego systemu podziału odpowiedzialności.

W obecnej formule system dubliński nie działa dla osób poszukujących ochrony, które są zobowiązane do składania swoich wniosków w pierwszym kraju UE, którego granicę przekroczyły. Ta zasada w niesprawiedliwy sposób obciąża kraje zewnętrzne UE. Głosowanie może pomóc w utworzeniu bardziej sprawiedliwego systemu, prawdziwej solidarności, dla wszystkich.

Propozycja Komisji Europejskiej w istocie utrzymywała stare podejście, w którym odpowiedzialność spoczywała na pierwszym kraju UE. Proponowano także obowiązkową tzw. „procedurę dopuszczalności wniosku”, zasadniczo umożliwiającą weryfikację wniosku bez rozważania indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o ochronę, a w oparciu o koncepcję „bezpiecznego kraju trzeciego i kraju pierwszego azylu”. Jednak Parlament Europejski odrzucił te propozycje.

Tło

Propozycja reformy systemu dublińskiego została przedstawiona przez Komisję Europejską w kwietniu 2016 roku. Po ponad rocznych negocjacjach z różnymi grupami Parlamentu, ALDE, EPP, S&D, Greens/EFA  i GUE/NGL, w ostateczności zagłosowano za przyjęciem projektu sprawozdania przedstawionego przez Specjalną Sprawozdawczynię Cecilia Wikstroem, oraz zadecydowano o rozpoczęciu dalszych międzyinstytucjonalnych negocjacji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: „Przyjechaliśmy tu, nie chcieli nas wpuścić”. Romowie z Ukrainy traktowani jak niechciani uchodźcy

Powiązany temat

Iran/Turcja: Uciekający z Afganistanu uchodźcy ostrzeliwani i bezprawnie zawracani na granicach

14815