UE: Koniec chowania głowy w piasek – Amnesty International

UE: Koniec chowania głowy w piasek

– Państwa członkowskie w beznadziejny sposób kapitulują wobec międzynarodowego i europejskiego obowiązku ochrony migrantów i uchodźców uciekających przed biedą, konfliktami i nadużyciami praw człowieka – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
– Wznoszenie barier przez Europę sprawia, że wiele osób nie ma bezpiecznych lub legalnych sposobów dotarcia do Twierdzy, w którą zamieniła się Europa. Jesteśmy przed budynkiem, w którym odbywa się europejski szczyt, by wezwać przywódców UE do krytycznego spojrzenia na konsekwencje ich "walki z nielegalną migracją" dla życia mężczyzn, kobiet i dzieci – dodaje Nicolas Beger, Dyrektor Biura Instytucji Europejskich Amnesty International.
Dzisiejszy protest na brukselskiej "plaży" ma na celu przypomnienie, że pięć miesięcy od tragicznego zatonięcia u wybrzeży Lampedusy statku, podczas którego utonęło 500 osób, nie zostały podjęte adekwatne lub skoordynowane działania, które pozwolą zapobiegać takim tragediom w przyszłości. Zamiast tego działania UE wciąż faworyzują prewencyjne strategie i praktyki, zmuszające rosnącą liczbę migrantów, uchodźców i osób poszukujących ochrony międzynarodowej do podjęcia niebezpiecznej przeprawy, która pozwoli im pokonać barykady Twierdzy Europa.
Amnesty International rozmawiała z ludźmi, którzy na morzu stracili rodziny, przeżyli zawrócenie z granicy, doświadczyli ze strony straży granicznej przemocy i złego traktowania i przeszli przez długotrwałe odosobnienie w opłakanych warunkach ośrodków detencyjnych. Inni byli przetrzymywani w krajach, na które państwa członkowskie UE scedowały swe praktyki kontroli migracji. Wiele z nich słynie z doniesień o nadużyciach praw człowieka. Czary goryczy dopełnia to, jak wiele osób straciło swe życie na morzu.

Ograniczone propozycje dobrowolnych przesiedleń i przyjęć ze względów humanitarnych powodują, że wiele osób decyduje się na te ryzykowne przeprawy, często wpływając na tych, którzy stracili wszystko poza ich życiem. W połowie lutego na przykład kraje UE oferowały zaledwie około 15 000 miejsc dla najbardziej narażonych uchodźców z Syrii – większość z nich przyjęły Niemcy. Do końca 2013 około 80 000 osób złożyło wnioski o status uchodźcy w UE. To zaledwie niewielki ułamek 2,5 mln ludzi, którzy uciekli z kraju targanego wojną.

Amnesty International wzywa władze państw członkowskich UE, by stawiały za priorytet ochronę ludzi, a nie ochronę granic i wprowadziły w życie trzy rozwiązania:

  • ustanowienie lepszego systemu poszukiwania i ratownictwa na morzu, by ludzie nie tonęli, dryfując na łodziach;
  • tworzenie nowych, bezpiecznych i legalnych dróg dotarcia do UE, by migranci i uchodźcy nie próbowali desperackich, niebezpiecznych przepraw przez morze;
  • UE nie może pozwolić, żeby kraje, które mają na swoim koncie naruszenia praw człowieka, były traktowane jako strażnicy Europy – wszystkie umowy bilateralne dotyczące kontroli migracji podpisane z takimi krajami powinny zostać rozwiązane, a kraje członkowskie powinny zaprzestać przenoszenia odpowiedzialności za kontrolę migracji na państwa trzecie.

Kwietniowy szczyt UE-Afryka będzie okazją, żeby zmienić charakter współpracy w obszarze migracji z krajami na południe od Europy. Władze państw członkowskich powinny pracować nad tym problemem w kontekście priorytetów dla polityki wewnętrznej, które są właśnie opracowywane i będą przyjęte w 5-letnim dokumencie strategicznym w czerwcu.
– Dokument, który zostanie przyjęty na szczycie w czerwcu to wyjątkowa okazja dla państw członkowskich, żeby zmieniły politykę i praktykę w obszarze migracji i azylu. Przywódcy muszą działać odważnie i sprawić, że prawa człowieka będą postawione w centrum unijnej polityki migracji i azylu – powiedziała Draginja Nadaždin.
Przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego AI wzywa również kandydatów w wyborach, by zadeklarowali, że są gotowi stanąć po stronie praw migrantów i uchodźców w swojej pracy.
– Działania państw członkowskich w obszarze migracji i azylu wystawiły UE, podmiot liczący się w kwestiach praw człowieka, na pośmiewisko. Rok 2014 to szansa, żeby państwa członkowskie zrehabilitowały się i uznały wreszcie, że ochrona ludzi stoi ponad ochroną granic – dodała Draginja Nadaždin.
Dodatkowe informacje
Amnesty International prowadzi kampanię "S.O.S. Europo!", by naświetlać przypadki niebezpiecznych i nieludzkich praktyk migracyjnych i azylowych na granicach Unii Europejskiej. Ma ona na celu zmianę niepokojącego trendu w polityce, która stawia sobie za priorytet działania odstraszające i zapobiegające migracji zamiast działań nakierowanych na ochronę ludzi.
Aktywiści i aktywistki AI organizują w dn. 20-24 marca akcje w całej UE, by naświetlić problem łamania praw migrantów i uchodźców. 20 marca w Brukseli stworzą oni przed Parlamentem Europejskim ogromną plażę, symbol dramatu migrantów, którzy starają się dostać do Europy przez południową granicę.
Jednocześnie rozpoczyna się kampania AI skierowana do kandydatów i kandydatek do PE. Są oni wzywani do podpisania deklaracji, że jako posłowie będą traktować prawa człowieka jako fundament działań, szczególnie w kwestii ochrony migrantów i uchodźców. Więcej informacji o kampanii >>> Wydarzenia 20-24 marca w Polsce:
Warszawa >>>Wrocław >>>Toruń >>>Więcej informacji na temat nadużyć praw człowieka w nawiązaniu do polityki i praktyk ochrony przez państwa członkowskie granic UE:–  Cypr: nadużywanie detencji wobec migrantów i potencjalnych uchodźców łamie prawo UE, 18 Marca 2014 >>>– Spain: Accountability urged for "appalling" migrant deaths in Ceuta, 14 February 2014 >>>– Greek government must carry out a transparent and thorough investigation into the loss of life in the Aegean, 22 January 2014 >>>– Fortress Europe: Syrian refugee shame exposed, 13 December 2013 >>>– Bulgaria: Refugees in Bulgaria trapped in substandard conditions, 13 December 2013 >>>– Frontier Europe: Human rights abuses on Greece’s border with Turkey, 9 July 2013 >>>– EU must ensure protection for refugees, asylum-seekers and migrants in Libya, 20 June 2013 >>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

1577