UE: List otwarty Amnesty International w sprawie Karty Praw Podstawowych – Amnesty International

UE: List otwarty Amnesty International w sprawie Karty Praw Podstawowych

Warszawa, 17 października 2007

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z nadchodzącym nieformalnym posiedzeniem Rady Europejskiej w sprawie ustanowienia nowego zreformowanego traktatu, Amnesty International apeluje do Rządów oraz Głów Państw o niedopuszczenie do tworzenia podwójnych standardów w obszarze fundamentalnych praw człowieka.
Stosowanie jakichkolwiek wyjątków w Karcie Praw Podstawowych doprowadzi w praktyce do nierówności w Europie, gdyż niektóre kraje nie będą w stanie zapewnić wystarczającej ochrony praw człowieka.
Taka sytuacja nie tylko podważyłaby ideę obywatelstwa europejskiego, wywodzącą się z Traktatów Europejskich, ale także poddałaby w wątpliwość prawdziwość zobowiązania Unii Europejskiej wobec praw człowieka. Obrona oraz promowanie praw człowieka jest częścią zasad, które legły u podstaw Wspólnoty Europejskiej. Dlatego też, godzenie się na wyjątki w tej kwestii, jest zarówno niezgodne z normami, jakimi rządzi się Unia Europejska, jak również podważa system wartości, na którym opiera się cała Wspólnota.
Tego rodzaju działania szkodzą wizerunkowi UE na świecie. Akceptując podwójne standardy w kwestii praw człowieka, Wspólnota Europejska jednoznacznie podważyłaby swą wiarygodność, a także skuteczność realizacji europejskiej polityki w kwestii praw człowieka.
W czasach, gdy europejscy przywódcy, uchylają się od wyjaśnień w sprawie uprowadzeń, zaginięć oraz tortur, w związku z nielegalnymi praktykami CIA na terenie Europy, mających miejsce za przyzwoleniem państw europejskich, powinno dojść do dyskusji na temat tego, jakie działania należy podjąć w ramach Wspólnoty, aby wzmocnić obronę praw człowieka – nie zaś do ograniczania zobowiązań państw członkowskich w tym zakresie.
Teraz, gdy Karta Praw Podstawowych ma uzyskać status prawny, Amnesty International zwraca się do Głów Państw oraz Rządów, aby nie zmarnowały postępów, jakie zostały osiągnięte w tej dziedzinie od czasu uroczystej deklaracji w Nicei w 2000 roku, akceptując wyjątki od tego, co państwa członkowskie wspólnie ogłosiły podstawowymi prawami Unii Europejskiej.
Draginja Nadazdin

Dyrektorka
Stowarzyszenia Amesty International
w Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3742