UE musi zakazać reklam narzędzi tortur – Amnesty International

UE musi zakazać reklam narzędzi tortur

Unia Europejska musi natychmiast rozprawić się z nieskrępowanymi reklamami sprzętu, który potencjalnie może służyć do okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania ludzi, powiedziała Amnesty International i Fundacja Open Research podczas publikacji raportu.

Raport “Dlaczego UE powinna zakazać reklam i promocji nieludzkiego sprzętu policyjnego i więziennego” wykazuje, w jaki sposób luki prawne pozwoliły, by potencjalne narzędzia tortur, takie jak pałki nabite kolcami, kajdanki na palce i tarcze z kolcami, były reklamowane i prezentowane na targach, pomimo tego, że handel tymi narzędziami został już zakazany na podstawie “Zakazu handlu narzędziami tortur”.

– Rzeczywistość jest taka, że przedmioty przeznaczone do zadawania niewyobrażalnego cierpienia są prezentowane na targach w Europie i reklamowane przez producentów. To rażąco narusza przyjęte regulacje, które zakazują importu i eksportu tych przedmiotów, tak by żadna osoba lub firma nie odnosiła zysków z handlu narzędziami tortur – powiedziała Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii w Amnesty International.

– UE i państwa członkowskie muszą uporządkować te sprawy i zakazać reklamowania kajdanek na palce, pałek z kolcami i innego barbarzyńskiego sprzętu, który jest używany jedynie do okrutnego i poniżającego karania innych istot ludzkich.

Raport dokumentuje, w jaki sposób przedmioty zakazane na podstawie “Zakazu handlu narzędziami tortur” są reklamowane zarówno online, jak i podczas wydarzeń takich jak targ bezpieczeństwa wewnętrznego i policji Milipol w 2015 roku w Paryżu.

Kajdanki na kciuki, pałki z kolcami, tarcze z kolcami i ciężkie łańcuchy do nóg były promowane podczas targów Milipol, pomimo tego, iż import tych produktów do UE oraz ich eksport poza UE jest zabroniony.

Co niepokojące, pałki z kolcami oraz ciężkie ograniczniki nóg były autentycznie prezentowane podczas targów, co nasuwa kolejne pytania o to, w jaki sposób te nielegalne przedmioty zostały przetransportowane na teren UE.

– Rok w rok odkrywamy dowody na to, że firmy reklamują sprzęt służący do torturowania ludzi podczas targów bezpieczeństwa takich jak Milipol, czy też reklamują je w Internecie. Jednak za każdym razem jak prezentujemy swoje ustalenia Francji, Niemcom, czy innym państwom członkowskim UE, wzywając je do zakończenia tych praktyk, odmawiają – powiedział dr Michael Crowley z Fundacji Omega Research.

– Teraz jest czas na to, by rządy UE działały w dobrej wierze, by wypełnić międzynarodowe zobowiązania do zapobiegania torturom i złemu traktowaniu oraz zapewniły, że Europa nie jest już miejscem sprzedaży tego nieludzkiego sprzętu policyjnego i więziennego.

W październiku 2015 roku Parlament Europejski przedstawił konkretną propozycję, by zakazać reklamowania i promocji wszystkich przedmiotów zakazanych na podstawie regulacji, zarówno w obrocie rzeczywistym jak i online. Propozycja nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską. W tej chwili trwają nieformalne trójstronne negocjacje pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą.

Amnesty International i Fundacja Omega Research wzywają Radę Unii Europejskiej, aby przyjęła poprawki Parlamentu Europejskiego i wdrożyła je, by zapewnić, że żadna osoba lub firma w UE nie będzie odnosiła profitów z handlu cierpieniem ludzkim.

Tło

Wraz z wejściem w życie w 2006 roku Regulacji 1236/2005, UE wprowadziła bezprecedensowe i wiążące przepisy kontrolujące handel sprzętem, który jest często wykorzystywany do wykonywania kary śmierci, tortur i innego poniżającego traktowania (“narzędzia tortur”), a nie był zazwyczaj uwzględniany przez państwa członkowskie w wykazach wojskowego lub strategicznego eksportu.

Amnesty International i Fundacja Omega Research stworzyły wcześniej 4  raporty w 2007, 2010, 2012 i 2015 roku, w których zidentyfikowały luki prawne w regulacjach i fakt, że na dwóch listach zakazanych i kontrolowanych “narzędzi tortur” pominięto niektóre przedmioty.

16 lipca 2014 roku Komisja Europejska przedstawiła Regulację nr 775/2014, by dalej rozbudować listę zakazanych produktów i listę rzeczy kontrolowanych. Te dwie listy znajdują się w załączniku do raportu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

6072