UE-Myanmar: Dostarczanie do Myanmaru rakiet, broni ręcznej i silników wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej grozi złamaniem obowiązującego embarga – Amnesty International

UE-Myanmar: Dostarczanie do Myanmaru rakiet, broni ręcznej i silników wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej grozi złamaniem obowiązującego embarga

Nowy raport Amnesty International, Safeworld oraz innych organizacji pozarządowych.

Raport zatytułowany -Hinduskie helikoptery w Myanmarze: kpina z europejskiego embarga na broń– przygotowała grupa europejskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych, w skład której weszły Amnesty International (AI) i Safeworld. Raport, cytując wiarygodne źródła informacji, ujawnia planowane przez Indie przekazanie władzom Myanmaru zaawansowanego technologicznie, lekkiego helikoptera wojskowego ALH (ang. Advanced Light Helicopter). Mimo, iż helikopter jest produkowany w Indiach, części niezbędne do jego działania pochodzą z krajów członkowskich UE. Fakty ujawnione w raporcie ukazują potrzebę sprawniejszej kontroli nad sprzętem wojskowym, pochodzącym z UE.

Jeśli przekazanie maszyny doszłoby do skutku, Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja i Wielka Brytania – z których pochodzą komponenty zastosowane w ALH – naruszyłyby zasady embarga UE, nałożonego na Myanmar w 1988 roku, zakazującego eksportu sprzętu wojskowego do tego kraju.

Wersje bojowe helikoptera ALH zawierają belgijskie wyrzutnie rakietowe; rakiety, broń ręczną i silniki pochodzące z Francji; włoskie systemy hamulcowe; zbiorniki na paliwo i skrzynie biegów wyprodukowane na terenie Wielkiej Brytanii, a także system automatycznej obrony, stworzony przez firmę ze Szwecji. Nadzór nad rozwojem technologicznym helikopterów ALH miały firmy niemieckie.

Roy Isbister, Safeworld:

-Embargo nałożone przez UE dokładnie określa, iż żaden sprzęt wojskowy nie może być bezpośrednio ani pośrednio dostarczany do użytku w Myanmarze. Czemu więc służy ustanawianie embarga, które nie jest przestrzegane ani wdrażane–

W Myanmarze (Birmie) udokumentowano wiele przypadków naruszeń praw człowieka, określanych przez ONZ jako szeroko rozpowszechnione i systematycznie powtarzające się. Na liście pogwałceń podstawowych praw i wolności odnotowano stosowanie kary śmierci, która często orzekana jest w trybie doraźnym i przyspieszonym, tortury czy pobór dzieci do wojska.

Helen Hughes, specjalistka AI ds. kontroli transferów uzbrojenia:

-Szczególną uwagę należy poświęcić umowom dotyczącym końcowego przeznaczenia części uzbrojenia wyprodukowanych na terenie UE oraz umowom określającym warunki ich ponownego przekazywania i reeksportu. W przeciwnym wypadku, kraje członkowskie UE mogą pośrednio wspierać brutalne reżimy, który same potępiły, a których działania można określić mianem zbrodni przeciwko ludzkości.-

-Unia Europejska musi przestrzegać swoich zobowiązań. Musi dołożyć wszelkich starań by nie dopuścić do użycia europejskiego sprzętu wojskowego w Birmie z uwagi  na poważne pogwałcenia praw człowieka w tym kraju. Poprzez wywarcie wpływu na władze Indii, powinna uniemożliwić przekazanie helikoptera ALH-, postuluje francuska organizacja, prowadząca kampanię na rzecz Birmy, Info Birmanie.

Raport wymienia również firmy amerykańskie, zaangażowane w produkcję sprzętu użytego w ALH, pomimo obowiązującego w USA embarga na eksport broni do Myanmaru. Aktualnie Indie nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przekazywania Birmie sprzętu objętego embargiem.

Raport wzywa UE do natychmiastowego rozpoczęcia konsultacji z rządem indyjskim. Jeśli pomimo tego Indie planują dalsze dostawy ALH do Myanmaru, lub jeśli omawiana w raporcie transakcja została już sfinalizowana, kraje europejskie powinny:

–         wycofać wszystkie obowiązujące zezwolenia eksportowe, oraz odmówić wydania nowych licencji na eksport części i technologii mających zastosowanie w ALH

–         zaprzestać współpracy z Indiami w dziedzinach, które mogłyby doprowadzić do przekazania Myanmarowi objętego embargiem sprzętu

–         dołączyć do wszystkich przyszłych licencji eksportowych, wydawanych na podlegające kontroli dobra i technologie przekazywane do Indii, szczegółowy i dający się zastosować zapis, zakazujący ponownego transferu tychże do krajów objętych embargiem

Dodatkowo, oprócz ulepszania procedur krajowych i europejskich, państwa członkowskie UE powinny poprzeć aktualne wysiłki zmierzające do utworzenia Traktatu o Handlu Bronią (ang. ATT- Arms Trade Treaty), ustalającego obowiązujące na całym świecie zasady dotyczące przekazywania uzbrojenia i jego komponentów i będącego w zgodzie z obowiązującym prawem międzynarodowym i standardami praw człowieka.

Skąd pochodzą części użyte do produkcji ALH-

Belgia:

–         Wyrzutnie rakietowe – Forges de Zebruge FZ

Francja

–         Silniki – Turbomecca
–         Broń ręczna – GIAT
–         Rakiety – Matra Bae Dynamics

Niemcy

–         Części wyposażenia – SITEC Aerospace
–         Nadzór nad rozwojem technologicznym produktu – Eurocopter

Włochy

–         Systemy hamulcowe – Elettronica Aster SpA

Szwecja

–         System automatycznej obrony – Avitronics (spółka będąca częścią Saab AB)

Wielka Brytania

–         Systemy hydrauliczne – APPH Precision Hydraulics Ltd.
–         Sprzęt ratunkowy oraz samouszczelniający system tankowania – FPT Industries
–         Zbiorniki na paliwo, sprzęt ratunkowy, wewnętrzna skrzynia biegów – GKN Westland Pobierz angielskojęzyczną wersję raportu w formacie .pdf

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z:

Nicola East, Amnesty International,
Tel: +44 (0)207 413 5729;
Tel. Kom.: +44 (0) 7904 398103;
neast@amnesty.org

Sonia Rai, Saferworld,
Tel: +44 (0)207 324 4646;
Tel. Kom.: +44 (0) 7931 340 733;
srai@saferworld.org.uk

Tłumaczenie: Wojciech Nobis

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3826