UE: okrutny reżim detencji obnaża hipokryzję Komisji Europejskiej – Amnesty International

UE: okrutny reżim detencji obnaża hipokryzję Komisji Europejskiej

Według Amnesty International Komisja Europejska zalecając detencję niemalże wszystkich nieregularnych migrantów przed przeprowadzeniem ich powrotów, bez ograniczeń co do miejsca zatrzymania, obnaża okrucieństwo i hipokryzję polityki Komisarzy UE ds. migracji.

“Detencja nieregularnych migrantów, jednej z najbardziej wrażliwych grup ludzi w Europie, powinna być ostatecznością. Jednak Komisja Europejska naciska na rządy UE aby za pomocą wszystkich możliwych środków, niezależnie czy oznacza to zastosowanie przerażających nocnych nalotów czy znajdowanie migrantów poprzez współpracę z pracownikami socjalnymi i lekarzami. To, że tym przerażającym reżimem detencji objęto także dzieci jest naprawdę szokujące”, powiedziała Iverna McGowan, dyrektorka  Biura ds. Instytucji Europejskich Amnesty International

“Ostatnie próby dystansowania się Komisarzy Europejskich do godnej potępienia polityki administracji Donalda Trumpa wobec migrantów, teraz wydają się wyjątkowo puste. Jeśli dotychczas pozostawały jeszcze jakiekolwiek wątpliwości dotyczące hipokryzji działań Komisji Europejski w stosunku do migrantów, wczorajsze stanowisko powinno  je rozwiać”.

Tło

Zalecenia Komisji opublikowane 02.03.2017 nakreślają wskazówki dotyczące sposobu korzystania przepisów „Dyrektywy powrotowej” tak aby wzmocnić krajowe procesy przeprowadzania powrotów. Zgodnie z rekomendacjami państwa członkowskie UE powinny przed 1 czerwca 2017 roku podjąć szereg działań, w tym:

Wzmocnienie oraz większa mobilizacja aparatów ścigania oraz służb imigracyjnych, w razie potrzeby w trybie 24/7, która zachęca do nocnych nalotów

Koordynacja medycznych, sądowych, detencyjnych służb oraz opieki socjalnej do szybkiego przeprowadzania powrotów.

Zapewnienie w krajowym prawodawstwie, że maksymalny, wstępny okres detencji wynosi 6 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia na kolejne 18.

Zapewnienie, że rozwiązania prawne na krajowym poziomie nie wykluczają umieszczania w detencji małoletnich albo zabraniają przeprowadzania powrotów małoletnich bez opieki.

Komisja Europejska – Komunikat prasowy:
Europejski program w zakresie migracji Komisja przedstawia nowe środki na rzecz racjonalnej i wiarygodnej polityki UE w zakresie powrotów, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-350_pl.htm

Na zdjęciu, Wyspa Lesbos, Grecja. Fot. STR/AFP/Getty Images
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

12914