UE-WĘGRY – moment próby dla Europejskiej Partii Ludowej – Amnesty International

UE-WĘGRY – moment próby dla Europejskiej Partii Ludowej

Przywódcy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) powinni zdecydowanie zareagować na zamach Węgier na prawa człowieka – zaapelowała Amnesty International w dniu rozpoczęcia spotkania tej partii w Warszawie.

Spotkanie EPL zbiega się z debatą w węgierskim parlamencie na temat nowych kontrowersyjnych przepisów antyimigracyjnych skierowanych przeciwko organizacjom pozarządowym i działaczom na rzecz praw człowieka.

To chwila próby dla największego europejskiego ugrupowania politycznego, które nie może pozostać bezczynne w sytuacji, gdy jeden z jej członków – węgierska partia rządząca Fidesz – wprowadza ustawy kryminalizujące legalne i ważne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego

– powiedziała Iverna McGowan, szefowa Biura Instytucji Europejskich Amnesty International.

“Jeśli zostaną uchwalone, przepisy zaproponowane przez węgierski rząd naruszą najbardziej podstawowe zasady prawa UE w zakresie praw człowieka, nie wspominając o własnych deklarowanych wartościach EPL”.

Pakiet ustaw złożony w węgierskim parlamencie w tym tygodniu wprowadza kryminalizację legalnych działań organizacji pozarządowych i osób indywidualnych dotyczących migracji.

Zbiór ustaw, nazwany pakietem “Stop Soros”, w nawiązaniu do węgiersko-amerykańskiego filantropa i miliardera, skierowany jest w szczególności do grup, które rząd określił jako wspierających uchodźców i migrantów.

Propozycja nowych przepisów prawa pojawia się w czasie, gdy Parlament Europejski analizuje pogarszanie się sytuacji związanej z przestrzeganiem praw człowieka na Węgrzech.

Nowy projekt ustaw różni się od poprzednich dwóch wersji proponowanych przez rząd na początku roku. W obecnym projekcie wprowadzono zapis o traktowaniu „ułatwiania nielegalnej migracji” jako działanie o charakterze przestępczym. Zapis ten uderzy przede wszystkim w organizacje pomagające migrantom i uchodźcom.

Węgierska sekcja Amnesty International może zostać objęta sankcjami, podczas gdy personel organizacji i wolontariusze mogą stanąć w obliczu aresztu za wykonywanie legalnej pracy na rzecz praw człowieka.

Węgierski parlament powinien odrzucić w głosowaniu ten pakiet ustaw będący w istocie atakiem na aktywistów, organizacje pozarządowe oraz na tych, którzy szukają bezpiecznego schronienia przed prześladowaniem

– powiedziała Iverna McGowan.

“Tymczasem EPL powinna wywrzeć nacisk na władze Węgier nie tylko po to, by powstrzymać przyjęcie zaproponowanych ustaw, ale także by zapewnić, że wcześniejsze ataki na społeczeństwo obywatelskie – w tym ustawy uderzające w organizacje pozarządowe przyjęte w 2017 r. – zostaną zmienione tak, aby odbudować poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa obywatelskiego na Węgrzech”.

TŁO

Trzeci projekt pakietu ustaw, tzw. “Stop Soros”, przedłożony parlamentowi w tym tygodniu jest najnowszym z serii ataków na prawa człowieka i praworządność na Węgrzech. Przez ostatnie lata społeczeństwo obywatelskie spotykało się z groźbami, kampaniami pomówień i represjami ze strony władz węgierskich.

Amnesty International uważa, że ​​Węgry naruszają systemowo zasady Unii Europejskiej i w związku z tym Rady Europy powinna wobec tego kraju podjąć kroki na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem, w którym podniesiona jest również kwestia łamania podstawowych praw i wolności na Węgrzech. Amnesty International wzywa posłów PE, w szczególności należących do EPL, do pełnego poparcia tego sprawozdania i zapewnienia jego przyjęcia.

Zdjęcie w nagłówku: Akcja solidarności Amnesty Polska ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech, 12 maja, Warszawa. Fot. Grzegorz Żukowski.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

17071