UE: Współpraca z Libią nie może rozwijać się bez uwzględnienia praw człowieka – Amnesty International

UE: Współpraca z Libią nie może rozwijać się bez uwzględnienia praw człowieka

W przesłanym dziś do Ministrów państw członkowskich UE liście, Amnesty International ponownie zwraca uwagę na problemy, które poruszyła w lipcu br., wkrótce po podpisaniu przez UE i rząd Libii Memorandum Zrozumienia. W dokumencie tym, parafowanym tuż po uwolnieniu skazanych na śmierć bułgarskich pielęgniarek i palestyńskiego lekarza, nie znalazły się żadne zapisy dotyczące fundamentalnych dla praw człowieka kwestii, co z punktu widzenia AI jest jego poważnym uchybieniem.

-Unia musi odeprzeć pokusę złagodzenia swoich standardów… Przeciwnie – jeśli UE wyciągnęła wnioski z dotychczasowych doświadczeń w stosunkach z Libią, powinna prawa człowieka stawiać zawsze na pierwszym planie w teraźniejszych i przyszłych relacjach z władzami tego kraju-, uważa Dick Oosting, Dyrektor biura AI przy Unii Europejskiej.

Kwestia poszanowania praw człowieka w Libii nie przedstawia się najlepiej. Praktycznie każdego miesiąca AI notuje kolejne przypadki ich naruszeń, które – w przeciwieństwie do sprawy zagranicznych pracowników medycznych – nie są przez media nagłaśniane.

Innym problemem w stosunkach UE – Libia jest kwestia imigracji. Libijskie prawo w dalszym ciągu nie zawiera zapisów pozwalających obcokrajowcom ubiegać się o status uchodźcy. Libia do tej pory nie jest stroną Konwencji o Uchodźcach z 1951 roku, w związku z czym przedstawiciele Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców wciąż nie mogą swobodnie działać w tym kraju. Doniesienia o warunkach panujących w ośrodkach dla -nielegalnych imigrantów- są alarmujące. Liczne grupy imigrantów są regularnie wydalane z Libii, bez żadnej dbałości władz o zagwarantowanie bezpieczeństwa znajdującym się wśród nich, potencjalnym uchodźcom..

-Naruszenia prawa międzynarodowego w Libii są tak ewidentne, że Unia musi przekroczyć ramy wzajemnych stosunków nakreślone przez treść Memorandum, które wyraźnie zignorowało kwestie związane z prawami człowieka- – dodaje Oosting.

Amnesty International wzywa Ministrów państw członkowskich UE do zapewnienia, że przyszłe stosunki z Libią będą wprost oparte na gwarancjach poszanowania praw człowieka. Jednocześnie apelujemy o powstrzymanie udzielenia Komisji Europejskiej mandatu negocjacyjnego jeśli nie będzie on uwzględniał kwestii związanych z poszanowaniem praw człowieka.
Tłum.: Dominika Michalak 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3745