UE wspomoże proces zamknięcia Guantanamo. – Amnesty International

UE wspomoże proces zamknięcia Guantanamo.

Unia Europejska wezwała również rząd Stanów Zjednoczonych do przyjęcia na swoje terytorium tych więźniów, wobec których nie zamierza wysuwać oskarżeń lub którzy nie mogą po zwolnieniu wrócić do swoich krajów rodzinnych.

-Unia Europejska i rządy krajowe zrobiły pierwszy krok, ale Stany Zjednoczone nie mogą wymagać od innych więcej niż same są w stanie zrobić. Władze Stanów Zjednoczonych do tej pory nie ogłosiły żadnego stanowiska w sprawie przyjęcia na swoje terytorium tych więźniów, wobec których nie zostaną wysunięte oskarżenia, ale też nie mogą wrócić do swojej ojczyzny,- powiedział Daniel Gorevan, odpowiedzialny w Amnesty International za kampanię Stop torturom w wojnie z terroryzmem.

Administracja Stanów Zjednoczonych, w Sądzie Najwyższym w sprawie Kiyemba v. Obama, zajmuje obecnie stanowisko, że sądy Stanów Zjednoczonych nie powinny zatwierdzać decyzji 
o przyjęciu więźniów z Guantanamo na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tłumaczy, iż mogłoby to podważyć wysiłki znalezienia im schronienia w innych krajach. Jakkolwiek, administracja USA nie zaprzecza, że powinna jak najszybciej podjąć decyzję o przyjęciu niektórych zwolnionych więźniów na swoje terytorium.

-Rządy różnych krajów wielokrotnie zapewniały władze Stanów Zjednoczonych o swoim wsparciu przy zamykaniu więzienia w Guantanamo, ale Stany Zjednoczone same również muszą przyjąć do siebie część przetrzymywanych,- powiedział Daniel Gorevan. -Teraz nadszedł czas na działanie. Porozumienie UE stwarza możliwość, którą Unia Europejska i Stany Zjednoczone musza razem wykorzystać.-  

Więcej informacji:

Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa
Amnesty International 
e-mail: aleksandra.minkiewicz@amnesty.org.pl
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
tel. kom. +48 691 357 935

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3070