UE: Zalecenia Komisji Europejskiej w obronie praw człowieka w Polsce – Amnesty International

UE: Zalecenia Komisji Europejskiej w obronie praw człowieka w Polsce

Dzisiejsze „zalecenia uzupełniające” skierowane do polskiego rządu świadczą o determinacji Komisji Europejskiej (KE), aby doprowadzić do wyciągnięcia konsekwencji wobec Polski za jej atak na zasady państwa prawa, twierdzi Amnesty International.

W zaleceniach Komisja wzywa do:
– opublikowania i wdrożenia orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego;
– zapewnienia, by wszelkie zmiany ustawodawstwa dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego były zgodne z odpowiednimi standardami;
– powstrzymania się od wystąpień, które podważają jego legalność i efektywność.

KE wyznaczyła Polsce 2-miesięczny termin na odpowiedź na zalecenia. Jednak mianując błyskawicznie sędzię wybraną przez partię rządzącą na nową Prezes Trybunału Konstytucyjnego, polski rząd już nie wypełnił wydanych dziś przez Komisję zaleceń i pokazał swoją determinację w niszczeniu niezależności Trybunału Konstytucyjnego.

– Jak na ironię, rząd budujący swój wizerunek pod hasłem prawa i sprawiedliwości, stawia siebie ponad prawem i odmawia bezstronnego wymiaru sprawiedliwości swojemu narodowi – powiedziała Iverna McGowan, dyrektorka Biura ds. Instytucji Europejskich Amnesty International.

– Biorąc pod uwagę, że prawa ludzi w Polsce są zagrożone, Komisja słusznie domaga się pociągnięcia rządu do odpowiedzialności na podstawie międzynarodowych i europejskich zobowiązań w zakresie praw człowieka. Europejskie rządy muszą teraz dać z siebie wszystko i wspierać polskie społeczeństwo, zajmując się tym poważnym zagrożeniem dla rządów prawa i praw człowieka na forum Rady.

W tym tygodniu polski rząd kontynuował swój atak na niezawisłość i niezależne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, wprowadzając 3 nowe ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Dzieje się to po odrzuceniu przez rząd rekomendacji KE z 27 lipca, opinii innych organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka Rady Europy, jak również opinii krajowych i międzynarodowych organizacji praw człowieka, w tym opinii Amnesty International.

Protesty, które rozpoczęły się w ostatni weekend, spowodowane były propozycjami ograniczeń dla dziennikarzy w dostępie do Parlamentu. Całkowity zakaz wstępu dla dziennikarzy w oczywisty sposób naruszał wolność mediów. Wczoraj ograniczenia częściowo wycofano.

– Polskie władze nie zmieniają swojej polityki mimo ciągłych protestów na ulicach. W świetle narastających napięć należy bezwzględnie żądać od władz, by realizowały swój obowiązek i zapewniły ochronę pokojowo protestującym, powstrzymując się od zbędnego użycia siły i stosowania środków przymusu bezpośredniego – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.

Ciągły atak na wymiar sprawiedliwości jest częścią wprowadzanych od roku drakońskich propozycji zmian i ustaw, które zagrażają prawom człowieka, w tym wolności słowa i zgromadzeń, prawu do rzetelnego procesu, prawu do prywatności, prawom seksualnym i reprodukcyjnym oraz prawu do wolności od dyskryminacji.

Jednak Procedura Ochrony Praworządności UE jedynie wycinkowo odnosi się do tego, co tak naprawdę jest szerszym kryzysem praw człowieka w Polsce. Jesienią tego roku w raporcie alternatywnym do Komitetu Praw Człowieka ONZ Amnesty International szeroko przedstawiła swoje obawy dotyczące licznych zagadnień praw człowieka, jednak wciąż proponowane i uchwalane są nowe regulacje prawne. Unia Europejska i państwa członkowskie muszą wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia w odpowiedzi na ten kryzys.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

12509