Uganda: zastraszanie działaczy na rzecz praw gejów i lesbijek – Amnesty International

Uganda: zastraszanie działaczy na rzecz praw gejów i lesbijek

Działaczka Victor Juliet Mukasa, Przewodnicząca Mniejszości Seksualnych Ugandy (SMUG) obawia się o swoje bezpieczeństwo, po tym jak splądrowano jej dom w nocy 20 lipca 2005 roku. Przedstawiciele władz lokalnych z przedmieść stolicy Kampali wtargnęli do domu podczas jej nieobecności i zabrali jej dokumenty i inne materiały, ewidentnie poszukując „obciążających dowodów”, w związku z jej działalnością w SMUG. Nie okazano przy tym nakazu rewizji. Organizacja działa na rzecz promocji i poszanowania zawartych w konstytucji Ugandy i w międzynarodowych traktatach praw lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych, w tym zakazu ich dyskryminacji. 


 


Kolejna działaczka, która była w domu Juliet podczas najazdu, została arbitralnie aresztowana i zatrzymana przez urzędników, a następnie zabrana na posterunek policji. Padła ofiarą nieludzkiego i poniżającego traktowania, ponieważ złamano jej prawo do wolności, bezpieczeństwa oraz nienaruszalności prywatności. Nie przedstawiono jej żadnych zarzutów i zwolniono pod warunkiem, że zjawi się następnego ranka, 21 lipca, na posterunku policji wraz z prezesem SMUG.


 


Amnesty International obawia się, że przedstawione zdarzenia to tylko niewielka część naruszania zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, prawa do wolności, bezpieczeństwa i nietykalności osób, poszanowania życia prywatnego, ochrony prywatności oraz wolności do zrzeszania się i wypowiadania własnych poglądów.


 


Amnesty International wzywa rząd Ugandy do poszanowania i zapewnienia wszystkim członkom grupy LGBT następujących praw, które zapewnia prawo międzynarodowe:  • Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;
  • Prawo do wolności i bezpieczeństwa osoby oraz prawo, by nie podlegać arbitralnemu aresztowaniu lub zatrzymaniu, jak stwierdza Artykuł 9 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, której stroną jest Uganda;
  • Zakaz poniżającego traktowania i karania zgodnie z Artykułem 7 Paktu;
  • Zakaz arbitralnego i bezprawnego naruszania prywatności, mieszkania, korespondencji zgodnie z Artykułem 17 Paktu;
  • Prawo do wolności słowa i zrzeszania się zgodnie z Artykułami 19 i 22 Paktu.

 


Z uwzględnieniem działaczy SMUG, w tym Victor Juliet Mukasa, Amnesty International wzywa władze Ugandy do pełnego wdrożenia Deklaracji NZ dotyczącej Praw i Obowiązków Jednostek, Grup, Organów Społeczeństwa do Promocji i Ochrony Powszechnie Uznawanych Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1998 roku.


 


Tło wydarzeń


 


W Ugandzie wciąż rozprzestrzeniona jest atmosfera uprzedzeń i wrogości wobec społeczności LGBT. 5 lipca 2005 roku parlament w Ugandzie wprowadził do konstytucji poprawkę, stwierdzającą, iż „małżeństwo jest zgodne z prawem tylko wówczas, gdy zostało zawarte przez kobietę i mężczyznę”. Poprawka stwierdza dalej, że „niezgodne z prawem jest zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci”.


 


Wcześniej, w lutym 2005 roku, Rada Mediów w Ugandzie zakazała emisji sztuki „Monologi waginy” amerykańskiej dramaturg, Eve Ensler, którą kilka organizacji kobiecych zamierzało wystawić dla obchodów Dnia V – dnia na rzecz podnoszenia świadomości o przemocy wobec kobiet. Rada uznała, że sztuka „w pierwszej kolejności promuje i chwali nienaturalny seks… lub homoseksualność.”


 


W październiku 2004 roku na stację radiową nałożono wysoką karę za goszczenie na antenie talk show, w którym działacze rozmawiali o dyskryminacji członków LGBT w Ugandzie oraz o potrzebie systemu walki z HIV/AIDS. Rada Nadawcza nałożyła na radio karę w wysokości około tysiąca dolarów, stwierdzając, że program był „sprzeczny z moralnością społeczeństwa” oraz złamał obowiązujące prawo. Członkowie społeczności LGBT byli zastraszani po tych wydarzeniach przez urzędników bezpieczeństwa, przez co jeden z działaczy na rzecz praw gejów na jednym z głównych uniwersytetów zaczął obawiać się o własne bezpieczeństwo.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4323