Ukraina: Kijowski sąd zakazuje przeprowadzania demonstracji organizowanych przez opozycję – Amnesty International

Ukraina: Kijowski sąd zakazuje przeprowadzania demonstracji organizowanych przez opozycję

– Zamiast kneblowania ust pokojowym protestantom, władze powinny zaangażować się w dialog z nimi i ich wysłuchać. Jest to zasadna krytyka działań rządu i musi być wysłuchana – powiedziała Aleksandra Zielińska, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.
– Fakt, iż zakaz ten w szczególności odnosi się do pokojowych demonstracji, jest wyjątkowo rażącym naruszeniem prawa do zgromadzeń, co więcej podważa prawa wszystkich Ukraińców.
Zgodnie z decyzją kijowskiego sądu administracyjnego z 6 stycznia – którą właśnie podano do publicznej wiadomości – aktywistów opozycji obowiązuje dwumiesięczny zakaz przeprowadzania demonstracji w centrum miasta. Zakaz ten, uchwalony na skutek tygodniowych i nieprzerwanych protestów na Placu Niepodległości (Majdanie), władze muszą jeszcze wprowadzić w życie.
Zakaz przeprowadzania zgromadzeń odnosi się konkretnie do pokojowych zgromadzeń organizowanych przez główne partie opozycyjne.
Decyzję sądu o zakazie zgromadzeń uzasadnia się względami bezpieczeństwa narodowego, a także zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Inne powody wydania zakazu to: niedogodności, jakie demonstracje te przysparzają mieszkańcom i ich rodzinom, mieszkającym w pobliżu miejsc, gdzie odbywają się demonstracje; ryzyko rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych; żądanie przez demonstrantów ustąpienia rządu oraz ryzyko brutalnych starć między oddziałami specjalnymi policji a demonstrantami.
Ograniczenie prawa do zgromadzeń jest dopuszczalne tylko w niektórych sytuacjach, a mianowicie by zagwarantować bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także ochronę wolności innych ludzi. Jednakże rządy powinny uciekać się do wydawania zakazu organizacji publicznych zgromadzeń tylko w najbardziej ekstremalnych przypadkach. Zgodnie z międzynarodowymi standardami nawoływanie do odejścia rządu w żadnym przypadku nie może być uznawane jako zagrożenie wobec bezpieczeństwa narodowego.
W decyzji sądu przytaczane są przepisy porządkowe miasta Kijów, zgodnie z którymi wyłącznie demonstracje zorganizowane przez rząd mogą obywać się w centrum miasta.
– Stosowanie zakazu ze względu na polityczne przekonania osób demonstrujących jest perfidnym naruszeniem prawa do zgromadzeń. Raczej podkopuje bezpieczeństwo narodowe, niż przyczynia się do jego gwarantowania ? powiedziała Zielińska.
Organizacja Amnesty International już wcześniej udokumentowała to, iż demonstracje w Kijowie, za wyjątkiem pojedynczych przypadków z 1 grudnia 2013 r. przed budynkiem administracji prezydenta, przebiegają pokojowo.
– Duże pokojowe demonstracje, takie jak Euromajdan, nieuchronnie powodują zakłócenia i niedogodności w miejscach, gdzie się odbywają, lecz nie jest to wystarczający powód, by ograniczać prawo do zgromadzeń – powiedziała Zielińska.
Dążenie przez władzę do zapewnienia właściwego porządku w miejscach przeprowadzania demonstracji i twierdzenie, iż zakaz został wydany ze względu na starcia, do jakich doszło między policją a demonstrantami, to próba ograniczenia wolności zgromadzeń. Godny ubolewania jest raczej wykazywany przez władze ukraińskie brak poczucia odpowiedzialności.
Tłumaczenie Anna Marcol

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1637