Ukraina musi ścigać winnych śmiertelnych ofiar podczas demonstracji – Amnesty International

Ukraina musi ścigać winnych śmiertelnych ofiar podczas demonstracji

Apel organizacji jest odpowiedzią na ogłoszone plany rozwiązania jednostek milicji rzekomo odpowiedzialnych za nadużycia siły wobec demonstrantów.
– Rozwiązanie jednostek milicji nie może zostać użyte jako metoda zwolnienia sprawców od odpowiedzialności. Ukraińskie władze nie mogą unikać odpowiedzialności – powiedziała Heather McGill, badaczka Amnesty International ds. Ukrainy.
– Każdy zarzut należy zbadać szybko, skutecznie i niezależnie, a winni policjanci muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.
Z kolei we wtorek ukraiński parlament przyjął deklarację akceptującą jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i wezwał do ścigania byłego prezydenta Wiktora Janukowycza.
Amnesty International uważa, że należy podjąć wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia w postępowania w pierwszej instancji w sądach krajowych.
– Każde działanie w ramach MTK musi być komplementarne w stosunku do śledztw i procesów sądowych w sądach krajowych. Selektywna sprawiedliwość jest niedopuszczalna. Nowy rząd musi wykazać swoją zdolność do zbadania przypadków łamania praw człowieka i do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich winnych przed sądami krajowymi. Sprawiedliwość zaczyna się w domu – powiedziała Heather McGill.
– Obecnie rządzący muszą unikać błędów poprzedników i pamiętać, co zmusiło setki tysięcy Ukraińców w listopadzie 2013 roku do wyjścia na ulice – dążenie do praw człowieka,  rządów prawa i zakończenia bezkarności.
Rada Europy zaproponowała utworzenie Niezależnego Panelu Doradczego do nadzorowania dochodzeń. Amnesty International docenia tę inicjatywę i wzywa władze Ukrainy do wsparcia tej decyzji.
Niektórzy protestujący uciekali się do przemocy. Jednak Amnesty International udokumentowała wiele przypadków demonstrantów pokojowych i osób postronnych, którzy zostali pobici i ranni przez funkcjonariuszy milicji. Szacuje się, że aż 800 osób zostało rannych podczas demonstracji, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 roku.
Irina Rabczeniuk, pokojowa obserwatorka wydarzeń, została pobita przez funkcjonariusza podczas zamieszek 1 grudnia 2013 roku. Oficer uderzył ją w twarz pałką, powodując poważne urazy, w tym skomplikowane złamanie nosa i możliwą trwałą utratę wzroku w jednym oku. Irina Rabczeniuk i setki takich jak ona zasługują na sprawiedliwość.
Amnesty International udokumentowała również kilka przypadków pokojowych demonstrantów zaatakowanych przez prorządowe grupy straży obywatelskiej. Grupy te, którym powszechnie zarzuca się związki z siłami bezpieczeństwa, muszą zostać poddane kontroli i ścigane za swoje działania.
– Kultura bezkarności nadużyć milicji musi się skończyć. Ukraina pilnie potrzebuje niezależnego mechanizmu do zbadania zarzutów dotyczących łamania praw człowieka przez milicję – powiedziała Heather McGill.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1600