Ukraina musi powstrzymać zbrodnie wojenne popełniane przez ukraińskie siły ochotnicze – Amnesty International

Ukraina musi powstrzymać zbrodnie wojenne popełniane przez ukraińskie siły ochotnicze

Podczas dzisiejszego spotkania z premierem Ukrainy Arsenijem Jaceniukiem Sekretarz Generalny Amnesty International Salil Shetty wezwał rząd ukraiński do powstrzymania nadużyć i zbrodni wojennych popełnianych przez ochotnicze bataliony działające obok regularnych ukraińskich sił zbrojnych.<br /> <br />

– Ukraińskie władze nie mogą pozwolić na powtórzenie bezprawia i nadużyć, które panowały na terenach kontrolowanych wcześniej przez separatystów – powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International, przebywający obecnie w Kijowie.
– Brak reakcji na nadużycia i ewentualne zbrodnie wojenne popełniane przez ochotnicze bataliony prowadzić może do znaczących napięć na wschodzie kraju i podważenia deklarowanej przez nowe ukraińskie władze intencji wzmocnienia i utrzymania praworządności.
W briefingu Nadużycia i zbrodnie wojenne popełniane w północnej części regionu Ługańska przez ochotniczy batalion Ajdar Amnesty International dokumentuje działania ochotniczych sił w tej części Ukrainy.
Ajdar jest jednym z ponad trzydziestu tak zwanych batalionów ochotniczych, które pojawiły się podczas konfliktu i zostały luźno zintegrowane z ukraińskimi strukturami bezpieczeństwa, z zamiarem odzyskania obszarów zajętych przez separatystów.
Amnesty International udokumentowała rosnącą falę nadużyć, w tym porwań, bezprawnego przetrzymywania, znęcania się, kradzieży, szantaży i możliwych egzekucji dokonywanych przez batalion Ajdar. Niektóre z tych działań mogą być zbrodniami wojennymi.
Organizacja wzywa władze Ukrainy do objęcia wszystkich ochotniczych batalionów, w tym Ajdaru, efektywną kontrolą i dowodzeniem, niezwłocznego zbadania wszystkich zarzutów dotyczących nadużyć oraz pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.
Ukraiński premier zobowiązał się w imieniu rządu do pociągnięcia wszystkich sprawców nadużyć do odpowiedzialności.
– Amnesty International z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie rządu Ukrainy do przywrócenia i zapewnienia sprawiedliwości w obszarach dotkniętych konfliktem. Będziemy monitorować, czy rząd wywiąże się z tej obietnicy – powiedział Salil Shetty.

Arsenij Jaceniuk Fot. ANDREW KRAVCHENKO / GOVERNMENT PRE epa.eu
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1338