Ukraina: wezwij rząd do ratyfikacji Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego – Amnesty International

Ukraina: wezwij rząd do ratyfikacji Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego

Amnesty International i Koalicja Na Rzecz ICC wzywają Liban do przyjęcia Statutu Rzymskiego. Czyniąc to, Ukraina uznałaby jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawach dotyczących ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości w sytuacji, gdyby sądy państwowe okazały się niechętne bądź też niezdolne do przeprowadzenia postępowania sądowego i ukarania winnych. Do tej pory na całym świecie Statut Rzymski ratyfikowały 94 państwa.


Ukraina rozpoczęła proces ratyfikacyjny jednakże został on zatrzymany w czerwcu 2001 kiedy to Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przed ratyfikajcą niezbędne jest wprowadzenie stosownej poprawki do konstytucji. Od tego czasu nie dokonał się żaden znaczący postęp w kierunku wprowadzenia poprawki do konstytucji i tym samym w całym procesie ratyfikacyjnym.


Ukraina ostatnio ratyfikowała Protokóły Dodatkowy do Konwencji w Sprawie Likwidacji Dyskryminacji Wszelkich Form Przemocy Wobec Kobiet oraz Konwencję Praw Dziecka. Ukraina stoi teraz przed szansą wypełnienia swoich zobowiązań wobec sprawiedliwości międzynaradowej poprzez ratyfikację Statutu Rzymskiego, i tym samym zachęciłaby inne kraje Europy i Centralnej Azji do podobnych działań.


Podejmij działanie!


Poprzyj apel Amnesty International wysyłając listy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, wzywając rząd Ukrainy do ratyfikacji Statutu Rzymskiego i wprowadzenia jego postanowień do prawa narodowego.


<-xml:namespace prefix = o /> 
  

-


President of <-xml:namespace prefix = st1 />Ukraine


Leonid Danilovich KUCHMA


Bankovaya Str. 11


01220 Kyiv


UKRAINE


Tel: (380 44) 291 5071 – 226 2077  Fax: (380 44) 291 61 61 – 293 2093


Email: prosimy udać się na stronę http://www.president.gov.ua/eng/feedback/ i użyć formularza do wysłania listu


 


Chairman of the Ukrainian Supreme Rada (Parliament)   


Volodymyr LITVIN


M. Grushevskogo Str. 5


01008 Kiyv                                         


UKRAINE


Fax: (380 44) 293 73 64; 293 69 50


 


Minister of Justice of Ukraine


Oleksandr V. LAVRYNOVYCH                    


Gorodets’kogo Str 13


01001 Kiyv


UKRAINE


E-mail: themis@minjust.gov.ua


 


Minister of Foreign Affairs of Ukraine


Kostyantin I. GRISHENKO


pl. Mykhalivska 1


01018 m. Kyiv 


UKRAINE


Email: zsmfa@mfa.gov.ua                                                                               

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4680