Unia Afrykańska: Szansa na szersze rozpowszechnienie i ochronę praw kobiet – Amnesty International

Unia Afrykańska: Szansa na szersze rozpowszechnienie i ochronę praw kobiet

-Istotne jest, aby projekt Protokołu uwzględniał rozwiązania, które zagwarantują, że państwa wezmą większą odpowiedzialność za likwidację uprzedzeń oraz praktyk, które ograniczają prawa kobiet do równości i wolności od dyskryminacji. Spotkanie to musi stać się wyraźnym komunikatem dla rządów krajów afrykańskich, że prawa kobiet są niepodważalną, integralną i niepodzielną częścią praw człowieka, uznawanych przez społeczność międzynarodową-, powiedzieli przedstawiciele Amnesty International.

Oczekuje się, że projekt Protokołu zostanie przyjęty przez zgromadzenie przywódców Unii Afrykańskiej w czasie drugiej sesji, która odbędzie się w lipcu w Maputo.

Liczne przypadki łamania praw kobiet, w tym okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwo, przemoc domowa oraz gwałty, są w Afryce codziennością. Mają one miejsce i nasilają się z powodu nierówności społecznych i ekonomicznych, doświadczanych przez kobiety, takich jak: brak dostępu do edukacji, ziemi, środków finansowych i opieki zdrowotnej oraz ze względu na niższą pozycję kobiet w rodzinie.

Amnesty International wzywa przedstawicieli rządów biorących udział w spotkaniu do ustalenia wyczerpujących norm, które nie tylko zagwarantowałyby kobietom prawo do życia wolnego od przemocy, ale również zapewniłyby skuteczniejsze mechanizmy wprowadzania w życie i egzekwowania praw.

-Ponieważ wiele przypadków łamania praw kobiet, a w szczególności przemoc ze względu na płeć, jest wynikiem działań w sferze prywatnej, uczestnicy spotkania powinni dążyć do włączenia do projektu Protokołu jasnych rozporządzeń dotyczących odpowiedzialności państwa za przypadki pogwałcenia praw kobiet przez prywatne grupy oraz jednostki- – domaga się Amnesty International.

-Jakikolwiek namysł nad możliwymi normami dotyczącymi praw człowieka, które mogłyby wzmocnić projekt Protokołu, musi koniecznie brać pod uwagę potrzeby i poglądy kobiet afrykańskich oraz czerpać z ich spostrzeżeń i doświadczeń związanych z tym, co jest najważniejsze dla ich integralności jako osób ludzkich-.

Tło

Negocjacje nad projektem Protokołu do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów dotyczącego Praw Kobiet w Afryce rozpoczęły się w 1995 roku. Ostatnie spotkanie ekspertów rządowych poświęcone negocjacjom dotyczącym projektu Protokołu odbyło się w listopadzie 2001 roku w Addis Adebe.

Po zaakceptowaniu projektu Protokołu przez ekspertów rządowych zostanie on skierowany do przyjęcia przez Zgromadzenie Unii Afrykańskiej w lipcu 2003 roku.

Projekt Protokołu zawiera regulacje dotyczące rozpowszechniania i ochrony szerokiego wachlarza praw kobiet jako praw człowieka w Afryce, włączając w to prawo do życia, integralności i bezpieczeństwa, ochronę przed szkodliwymi tradycyjnymi praktykami oraz ochronę kobiet w czasie konfliktów zbrojnych.

Obecnie istniejąca wersja Protokołu zobowiązuje Afrykańską Komisję ds. Praw Człowieka i Ludów do monitorowania procesu wprowadzania w życie regulacji Protokołu przez państwa.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5055