Unia Europejska i Ameryka Łacińska: konieczne jest zaangażowanie, by chronić prawo do obrony praw człowieka – Amnesty International

Unia Europejska i Ameryka Łacińska: konieczne jest zaangażowanie, by chronić prawo do obrony praw człowieka

„To paradoks, że na zgromadzeniu przywódców, na którym mają być omawiane takie kwestie, jak spójność społeczna i integracja regionalna, pomija się kwestię obrońców praw człowieka, będących ważnymi sojusznikami w realizacji tych celów.”


 


W Kolumbii, jednym z państw, gdzie obrońcy praw człowieka są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo, prowadzi się przeciwko członkom organizacji Justicia y Paz (Sprawiedliwość i Pokój) dochodzenia sądowe w związku z zarzutami korupcji lub buntu. Dochodzenia te wydają się stanowić część strategii, której celem jest zdyskredytowanie organizacji, odwrócenie uwagi od jej zgodnej z prawem działalności na rzecz obrony praw człowieka, a także ukaranie działaczy, którzy domagają się pociągnięcia do odpowiedzialności wysokich rangą wojskowych zamieszanych w pogwałcenia praw człowieka.


 


Amnesty International nalega, by władze kolumbijskie zapewniły, że śledztwa prowadzone w sprawie działalności członków Justicia y Paz będą spełniały krajowe i międzynarodowe normy dotyczące prawa do obrony i bezstronnego procesu.


 


W Meksyku przywódcy rdzennej ludności Isidro Baldenegro López i Hermenegildo Rivas Carrillo już od ponad roku przebywają w więzieniu na podstawie fałszywych dowodów, gdyż prowadzili kampanię na rzecz powstrzymania wycinania drzew w lasach swojej wspólnoty. Chociaż istnieją ewidentne dowody, iż zarzuty zostały sfabrykowane, władze obstają przy zamiarze sądzenia ich. Amnesty International nalega, aby zrócono im wolność natychmiast i bezwarunkowo.


 


„Isidro, Hermenegildo i członkowie Justicia y Paz są symbolem twardej rzeczywistości, której setki obrońców praw człowieka stawiają czoła każdego dnia – mówi Amnesty International. Sytuacja jest tak poważna, że konieczny jest skoordynowany wysiłek, zarówno na poziomie regionalnym, jak miedzynarodwym, aby położyć kres tym nadużyciom.”


 


Seria zdarzeń, jakie mają miejsce w różnych częściach świata, jak przypadki użycia tortur i pozasądowych egzekucji, które wyszły na światło dzienne w Iraku, ujawnia kluczową rolę działaczy na rzecz praw człowieka w wysiłkach zmierzających do tego, by zapobiec bezkarnemu popełnianiu i zatajaniu okrutnych nadużyć praw człowieka.


 


„Obrona praw człowieka stanowi istotną dziedzinę życia publicznego, i działacze, którzy bronią tych praw, powinni móc prowadzić swą działalność bez obaw, że zostaną ukarani lub staną się obiektem represji” – podkreśla Amnesty International.


 


Unia Europejska zobowiązała się przyznać priorytet kwestii gróźb i niebezpieczeństw, na jakie narażeni są obrońcy praw człowieka. Również rządy państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów potwierdziły swoje zaangażowanie w ochronę obrońców poprzez serię rezolucji przyjętych przez Organizację Państw Amerykańskich.


 


„Chodzi o ogromną szansę zjednoczenia wysiłków krajów obu kontynentów w celu wprowadzenia w życie tych zobowiązań i podjęcia kwestii zagrożeń, które zawisły nad działaczami praw człowieka ze wszystkich grup społeczeństwa.”


 


„Praca obrońców praw człowieka jest istotna dla osiągnięcia celów tego szczytu – twierdzi Amnesty International. Nadeszła pora, aby rządy uznały ten fakt i poczyniły konkretne kroki, aby chronić prawo do obrony praw człowieka.”


 


Informacje uzupełniające


 

Deklaracja ONZ o obrońcach praw człwieka definiuje ich jako osoby, grupy osób i instytucje, które promują i chronią powszechnie uznane prawa człowieka i fundamentalne wolności. Innymi słowy, obrońcami praw człowieka są wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy działają – indywidualnie lub zbiorowo – na rzecz skutecznej eliminacji wszelkich pogwałceń praw człowieka i fundamentalnych wolności społeczeństwa i jednostki. Ta praca zawiera między innymi: poszukiwanie prawdy i sprawiedliwości, umacnianie roli prawa i demokratycznych rządów oraz odpowiedzialności, walkę o równość pod względem płci, rasy i orientacji seksualnej, ochronę praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych oraz praw ludności rdzennej, walkę z degradacją środowiska, głodem, chorobami i biedą, walkę o godne życie, edukację i opiekę medyczną, walkę przeciwko wojnom i rozprzestrzenianiu się broni, dostarczanie natychmiastowej pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Obrońcy prowadzą swą działalność w różnych środowiskach społecznych, a inspiracją są dla nich uznane na arenie międzynarodowej normy praw człowieka, którymi kierują się w swej pracy.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4826