Unia Europejska musi powstrzymać handel narzędziami tortur – Amnesty International

Unia Europejska musi powstrzymać handel narzędziami tortur

Amnesty International i Omega Research Foundation opublikowały nowe dowody o handlu przez państwa Unii Europejskiej narzędziami tortur. Organizacje wzywają państwa członkowskie UE do zwiększenia wysiłków, by powstrzymać ten handel.

– Narzędzia tortur, w sposób wyraźny zakazane w prawie UE, nie mogą być przedmiotem handlu przez żaden podmiot na terenie Unii – mówi Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. – Firmy w Danii, Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w sposób całkowicie jawny w swoich katalogach i na stronach internetowych oferują na eksport narzędzia tortur, takie jak paralizatory w postaci pasów czy kajdanek.

Najnowszy raport wskazuje liczne luki w obecnym prawie UE, które pozwalają przedsiębiorcom promować bez żadnych ograniczeń narzędzia służące do wykonywania kary śmierci czy tortur, lub innego rodzaju złego traktowania, zarówno przez wojsko, jak i siły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa. Nie są prowadzone żadne kontrole, które uniemożliwiłyby przedsiębiorcom na wystawianie tego typu narzędzi na europejskich targach broni. Na jednym z tego typu targów we Francji rozmaite firmy promowały nabijane ćwiekami pałki i tarcze, kajdanki na kciuki i nogi, a także krzesła ograniczające możliwość ruchu.

– Luki prawne tego typu podważają cele regulacji mających za zadanie uniemożliwić handel narzędziami tortur. Mogą być one wykorzystywane przez pozbawionych skrupułów przedsiębiorców, chcących wzbogacić się na ludzkim cierpieniu – mówi Draginja Nadaždin. – Komisja Europejska i państwa członkowskie UE muszą umocnić regulacje prawne i upewnić się, iż zostaną one wprowadzone na terenie całej Unii. Nie ma miejsca na kolejne wymówki i opóźnienia.

Tłumaczyła Paulina Iżewicz

Pełna treść raportu po angielsku poniżej:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2053