USA: Ahmed Zuhair opuszcza Guantánamo – Amnesty International

USA: Ahmed Zuhair opuszcza Guantánamo

W oświadczeniu wydanym z okazji przekazania Arabii Saudyjskiej Zuhaira i dwóch innych obywateli tego kraju (Khalida Saada Mohammeda i Abdalaziza Kareema Salima Al Noofayaee) amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił, że -cała trójka stanie w ojczyźnie przed sądem, który oceni zasadność ich zatrzymania; potem trafią do programu resocjalizacyjnego pod kontrolą rządu Arabii Saudyjskiej; rządy USA i Arabii Saudyjskiej blisko współpracują we wszystkich sprawach związanych z przekazywanymi więźniami.-
Departament Sprawiedliwości podkreślił, że przekazanie więźniów było efektem działania Zespołu Zadaniowego ds. Rewizji (Guantánamo Review Task Force) powołanego dekretem prezydenta Obamy z 22 stycznia (por. The promise of real change: President Obama-s executive orders on detentions and interrogations, 30.01.2009, http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/015/2009/en). Oświadczenie wskazywało też na fakt, że ci trzej więźniowie zostali zakwalifikowani do przekazania Arabii Saudyjskiej jeszcze przez administrację Busha. W przypadku Zuhaira miało to miejsce w grudniu 2008 r.
Ahmed Zuhair był przetrzymywany bez procesu i postawienia zarzutów przez 7 lat. Został zatrzymany pod koniec grudnia 2001 r. na targu w Lahore w Pakistanie przez dwunastu mężczyzn w cywilnych ubraniach. Zawiązano mu oczy i zabrano do domu w dzielnicy mieszkaniowej Lahore, gdzie, jak twierdzi, był torturowany. Na początku stycznia 2002 r. przeniesiono go do ośrodka wojskowego w stolicy kraju – Islamabadzie, gdzie był przetrzymywany w odosobnieniu przez około 10 tygodni. W połowie marca 2002 r. został przekazany do amerykańskiego więzienia w bazie sił powietrznych w Bagram w Afganistanie. Trzy miesiące później przeniesiono go do więzienia w Kandaharze, gdzie przebywał dwa tygodnie. Zuhair twierdzi, że w Afganistanie znęcano się nad nim poprzez zmuszanie do długiego klęczenia i rozbierania się podczas przesłuchań. Zuhair trafił do Guantánamo w czerwcu 2002 r. W połowie 2005 r. zaczął strajk głodowy protestując przeciwko temu, że był więziony bez postawienia zarzutów i przeciwko warunkom panującym w więzieniu. Od sierpnia 2005 r. karmiono go siłą.
Więzienie w Guantánamo opuściło w ciągu ostatniego miesiąca siedmiu innych więźniów. 11 czerwca czterech Ujgurów przekazano Bermudom, a Irakijczyk i Czadyjczyk powrócili do swoich ojczyzn. Natomiast 9 czerwca Tanzańczyk Ahmed Khalfan Ghailani został przewieziony do Nowego Jorku, gdzie odbędzie się jego proces przed sądem federalnym. Poprzednio stawał przed quasi-sądem wojskowym (tzw. komisją wojskową) w Guantánamo. Od początku roku Guantánamo opuściło jeszcze dwóch innych więźniów: w lutym Etiopczyk Binyam Mohammed powrócił do Wielkiej Brytanii, w której niegdyś mieszkał, zaś w połowie maja Algierczyk Lakhdar Boumediene trafił do Francji.
W Guantánamo wciąż przebywa wg doniesień 229 zatrzymanych. Amnesty International pozostaje zaniepokojone wolnym tempem rozpatrywania ich spraw.
Ahmed Zuhair i dwóch pozostałych obywateli Arabii Saudyjskiej zwolniono z Guantánamo w pierwszą rocznicę wydania przez Sąd Najwyższy USA słynnej decyzji w sprawie Boumediene przeciwko Bushowi, w której uznano, że więźniom Guantánamo przysługuje konstytucyjne prawo do podważania przed amerykańskimi sądami federalnymi legalności swojego zatrzymania. Jednakże do dnia dzisiejszego jedynie w przypadku garstki więźniów doszło do rozpraw dot. meritum zarzutów przeciwko legalności ich zatrzymania. W przypadku Ahmeda Zuhaira rozprawę taką planowano na 30 czerwca.
Pewna liczba więźniów, którym udało się podważyć legalność swojego zatrzymania przed sądem, nadal przebywa bezterminowo w bazie Guantánamo, pomimo wyroków nakazujących ich uwolnienie. Na przykład 13 Ujgurów pozostaje bezterminowo uwięzionych w Guantánamo po ponad 8 miesiącach od dnia, w którym sąd federalny stwierdził bezprawność ich przetrzymywania oraz nakazał ich uwolnienie i wpuszczenie na terytorium USA. Amerykańskie władze odwołały się od tego orzeczenia, argumentując, że decyzja w sprawie wpuszczenia kogoś na terytorium USA leży w kompetencjach władzy wykonawczej, a nie sądowniczej. Sprawa czeka na rozpatrzenie przez Sąd Najwyższy (szerzej na ten temat, por. USA: Detainees continue to bear costs of delay and lack of remedy, kwiecień 2009).
Nie ma potrzeby dalszego wysyłania apeli. Amerykańscy adwokaci Ahmeda Zuhaira podziękowali Amnesty International za nasze działania w tej sprawie. Oświadczyli też, że będą nadal dochodzić przed amerykańskimi sądami uznania, że przetrzymywanie Zuhaira było od samego początku bezprawne i nieuzasadnione.
Pilna Akcja Nr 08/350 + kontynuacja z lutego br.
AI Index: AMR 51/075/2009 (pierwotna akcja AMR 51/156/2008, kontynuacja AMR 51/028/2009)
Tłumaczenie: Marcin Natorski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3022