USA: Amnesty International z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu okręgowego Dystryktu Kolumbii. – Amnesty International

USA: Amnesty International z zadowoleniem przyjęła decyzję sądu okręgowego Dystryktu Kolumbii.

Sąd okręgowy Dystryktu Kolumbii zadecydował o uwolnieniu pięciu więźniów przetrzymywanych w amerykańskiej bazie Guantanamo. Nadanie im statusu wrogich bojowników oparte było na niewystarczających dowodach. Dodatkowe dowody przesądziły o uznaniu wrogim bojownikiem szóstego przetrzymywanego.
Larry Cox, dyrektor wykonawczy Amnesty International w USA skomentował tę decyzję:
-Wreszcie, po ponad sześciu latach sporów prawnych, oraz różnych decyzjach i opóźnieniach Sądu Najwyższego USA więźniowie Guantanamo doczekali się rozprawy sądowej. Uznanie zasady habeas corpus jest zwycięstwem litery prawa. To wynik decyzji Sądu Najwyższego USA który w czerwcu 2008 roku zgodnie z amerykańską konstytucją przyznał więźniom Guantanamo prawo do procesów sądowych decydujących o zasadności ich zatrzymania.-  
-Decyzja sędziego Richarda J. Leona uderza w administrację Busha, której polityka pełna była błędów związanych z nieuzasadnionymi zatrzymaniami, złym traktowaniem i niesprawiedliwością.-
-Sędzia Leon zwrócił się z prośbą do władz USA o dokładne rozpatrzenie dostępnych dowodów przed wniesieniem apelacji. Amnesty International wzywa władze Stanów Zjednoczonych do poważnego potraktowania słów sędziego i uwolnienia tych zatrzymanych umożliwiając im powrót do normalnego życia.-
Amnesty International od lat nawołuje Stany Zjednoczone do zamknięcia Guantanamo, zagwarantowania więźniom sprawiedliwych procesów i uwolnienia niewinnych. Organizacja apeluje do prezydenta elekta Baracka Obamy by w trakcie pierwszych 100 dni swojego urzędowania wyznaczył datę zamknięcia Guantanamo, wydał dekret prezydencki w celu zakończenia tortur i by udzielił wsparcia działań komisji śledczej.

Tłumaczyła Gabrsysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3311