USA: Barack Obama zapowiedział zamknięcie Guantanamo – Amnesty International

USA: Barack Obama zapowiedział zamknięcie Guantanamo

-Amnesty International z radością przyjęła potwierdzenie prezydenta elekta, że zamierza on zamknąć więzienie w Guantanamo i zapewnienie, że Stany Zjednoczone nie będą stosować tortur ani innych form okrutnego, nieludzkiego poniżającego traktowania i karania. Apelujemy do prezydenta elekta, by po objęciu urzędu w styczniu 2009 roku podtrzymał tę inicjatywę oraz by ustanowił jednym ze swych priorytetów zakończenie procederu bezprawnych aresztowań i przesłuchań prowadzonych przez USA- powiedział Rob Freer, researcher Amnesty International w Stanach Zjednoczonych.

-Namawiamy prezydenta elekta, by swe słowa przekształcił w czyny w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania oraz dowiódł szczerości swojego zaangażowania w przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań Stanów Zjednoczonych, włączając w to podpisanie zakazu stosowania tortur i innych form nieludzkiego i poniżającego traktowania zgodnie z prawem międzynarodowym.-

-Prezydent George W. Bush stwierdził, że Stany Zjednoczone nie stosują tortur, a użycie podtapiania i innych -specjalnych technik przesłuchań- przeciwko osobom aresztowanym i przetrzymywanym w tajnych więzieniach CIA nazwał -osobną historią-. Tortury i inne formy okrutnego,nieludzkiego i poniżającego traktowania zostały usankcjonowane i uprawomocnione przez USA w imię zapewnienia bezpieczeństwa narodowego- powiedział Rob Freer.

Amnesty International wzywa prezydenta-elekta do udzielenia wsparcia niezależnej komisji, która zajmie się wyjaśnieniem wszystkich aspektów stosowanych przez USA praktyk zatrzymań, więzień i przesłuchań prowadzonych w trakcie -wojny z terroryzmem- oraz do zapewnienia pełnej odpowiedzialności winnych naruszeniom praw człowieka.

Organizacja wystosowała list do prezydenta-elekta Baracka Obamy, w którym apeluje o zapewnienie, że zamknięcie obozu Guantanamo, zaprzestanie stosowania tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, a także wsparcie dla komisji śledczej znajdą się wśród priorytetów pierwszych stu dni jego urzędowania.

Tłumaczył Grzegorz Rychlik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

3325