USA / GUANTANAMO: Odpowiedź Amnesty International na dochodzenie amerykańskiej armii w sprawie złego traktowania więźniów – Amnesty International

USA / GUANTANAMO: Odpowiedź Amnesty International na dochodzenie amerykańskiej armii w sprawie złego traktowania więźniów

AMR 51/025/2007
-Tajemnica otaczająca amerykański ośrodek przetrzymywania w Zatoce Guantanamo umożliwia bezkarność osób, łamiących prawa człowieka. Dotychczasowym śledztwom brakowało niezależności i szerszego zasięgu, co wydaje się szczególnym błędem, biorąc pod uwagę fakt, iż żaden z więźniów nie został przesłuchany.-
-Dochodzenie przeprowadzone przez amerykańską administrację to za mało. Władze Stanów Zjednoczonych powinny niezwłocznie zezwolić niezależnym organom, takim jak Amnesty International, na złożenie wizyty w ośrodku przetrzymywania i przesłuchanie wszystkich aresztowanych, aby upewnić się, że ich skargi zostaną wysłuchane.-

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3985