USA: Kongres autoryzuje tortury i inne nadużycia. – Amnesty International

USA: Kongres autoryzuje tortury i inne nadużycia.

AMR 51/157/2006

Wiadomość z ostatniej chwili

Poprzez przyjęcie ustawy o komisjach wojskowych (Military Commissions Act), Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził swoją akceptację dla pogwałceń praw człowieka, popełnianych przez Stany Zjednoczone w ramach prowadzonej -wojny z terroryzmem-. Zapisy wprowadzone przez tę ustawę stawiają Stany Zjednoczone w bezpośredniej opozycji do prawa międzynarodowego, przekształcając złą politykę wykonawczą i praktykę w złe prawo krajowe. Amnesty International będzie domagać się uchylenia tego aktu i oczekuje rozważenia przez sądy jego zgodności z konstytucją.

Podczas prowadzenia dotychczasowych działań w ramach -wojny z terroryzmem- administracja Stanów Zjednoczonych dopuszczała się takich naruszeń prawa międzynarodowego, jak: tajne aresztowania, wymuszone zaginięcia, przedłużające się i bezprawne przetrzymywanie w całkowitym odosobnieniu lub bez postawienia zarzutów oraz tortury lub inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie.

Tysiące osób wciąż pozostaje osadzonych w amerykańskich tajnych więzieniach wojskowych w Iraku, Afganistanie i Zatoce Guantanamo. Kongres, podejmując decyzję o przyjęciu ustawy o komisjach wojskowych, zawiódł zarówno samych przetrzymywanych, jak i ich rodziny. Dotychczas jedynie administracja Prezydenta Busha legitymizowała wykorzystywanie tajnych więzień przez CIA. Teraz Kongres przyjął takie samo stanowisko. Taka polityka w sposób ewidentny narusza prawo międzynarodowe.

Zobacz także inne dokumenty Amnesty International na ten temat (dostępne w języku angielskim):

USA: Przypieczętowanie naruszeń praw w -wojnie z terroryzmem-: Kongres oblewa egzamin z praw człowieka, 29 września 2006

http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511552006

USA: Ustawa o komisjach wojskowych z 2006 roku – przekształcenie złej polityki w złe prawo, 29 września 2006

http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511542006

USA: Wreszcie sprawiedliwość czy wynik taki jak zwykle- Aresztowania i procesy po wyroku w sprawie Hamdan przeciw Rumsfeldowi, 18 września 2006

http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511462006

USA: Aresztowanie – tortury – proces- Przypadek Mohamedou Ould Slahi – więźnia z Guantanamo, 20 września 2006
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR511492006

Tłumaczenie: Kaja Kulesza

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4073