USA: kontrola ONZ ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania torturom i maltretowaniu – Amnesty International

USA: kontrola ONZ ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania torturom i maltretowaniu

             -USA nie tylko zawiodły w przeprowadzeniu pełnego dochodzenia, zawodzą także w zezwoleniu na przeprowadzenie zewnętrznej niezależnej kontroli przez ekspertów praw człowieka – powiedziała Amnesty International – taka kontrola jest konieczna. Im mniej kontaktów zatrzymani utrzymują ze światem zewnętrznym, tym większe jest ryzyko tortur i innych okrutnych, nieludzkich i degradujących sposobów traktowania. Niezależni eksperci przypomnieli USA, że żadne państwo nie stoi ponad międzynarodowymi prawami człowieka.-


               Amnesty International wzywa Kongres USA do ustanowienia komisji, która przeprowadzi w pełni niezależne śledztwo w sprawie metod zatrzymywania i przetrzymywania więźniów przez USA na całym świecie. Będzie ona szukać porady  międzynarodowych ekspertów, takich jak Ekspert ds. Tortur ONZ, w celu zapewnienia efektywności i stworzenia wrażenia bezstronności w oczach reszty świata. 

              -Zezwolenie ekspertom ONZ na pełny dostęp jest kluczowym elementem zapewnienia międzynarodowej wiarygodności takiego śledztwa” powiedziała Amnesty International.


              -Unikanie międzynarodowych przepisów i pozbawianie aresztowanych osób podstawowych praw człowieka nie zapewni USA bezpieczeństwa. Nadszedł czas, by USA w pełni ponownie zaangażowały się w ramach społeczności międzynarodowej dla podtrzymywania zasad praw człowieka, w których tworzenie USA miało wkład.-


               Amnesty International intensyfikuje wysiłki przeciwko torturom i innym okrutnym, nieludzkim i degradującym środkom traktowania. W dniu 26 czerwca, Międzynarodowy Dzień Wsparcia dla Ofiar Tortur, rozpoczyna kampanię przeciwko stosowaniu tortur i złemu traktowaniu w “wojnie z terroryzmem”, uznając tym samym, że taki nacisk jest kluczowy dla potwierdzenia globalnego zakazu stosowania takich metod traktowania więźniów.Informacje dodatkowe:

Aby zobaczyć oświadczenie wygłoszone przez eksperta ds. Tortur, Zdrowia, Niezawisłości Sędziów i Prawników NZ oraz przewodniczącego Grupy ds. Arbitralnych Zatrzymań, odwiedź stronę: http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/C76205166535E5C6C125702900491440-opendocument

Główne rekomendacje Amnesty International w sprawie zapobiegania torturom i złemu traktowaniu, znajdują się w  ’12-Point Programme for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment by Agents of the State’ na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engact400012005

Więcej informacji na temat kampanii Amnesty International dostępnych jest na stronie www.amnesty.org/stoptorture

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4348