USA muszą zagwarantować aresztowanym z Bagram dostęp do amerykańskich sądów – Amnesty International

USA muszą zagwarantować aresztowanym z Bagram dostęp do amerykańskich sądów

Administracja amerykańska ujawniła nowe procedury dotyczące aresztowanych z Bagram. Zgodnie z treścią dokumentu, aresztowani w dalszym ciągu będą mieli utrudniony dostęp do dochodzenia legalności swojego aresztowania przed amerykańskim sądem.
Amnesty International wzywa władze amerykańskie do bezzwłocznego zapewnienia aresztowanym możliwości kontaktu z rodzinami, lekarzami oraz przedstawicielami konsularnymi.
W bazie Bagram przetrzymywanych jest obecnie ok. 600 aresztowanych, w większości Afgańczyków. Niektórzy z są więzieni już od lat. Przetrzymywani są tak bez dostępu do adwokata ani sądu.
Amnesty International wzywa USA, aby pomogły afgańskiemu rządowi w tworzeniu mechanizmów, które zapewnią aresztowanym dostęp do rzetelnych procesów.
Waszyngton i Kabul powinny rozważyć możliwość powołania międzynarodowego trybunału do osądzenia aresztowanych przez Afgańczyków, Amerykanów, jak i siły międzynarodowe za działalność anty-rządową.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2972