USA: Omar Khadr musi być natychmiastowo repatriowany do Kanady – Amnesty International

USA: Omar Khadr musi być natychmiastowo repatriowany do Kanady

Nagranie wideo jest pierwszym, które pokazuje aresztowanego podczas przesłuchania w Guantanano przez oficerów kanadyjskich w 2003 roku. Khadr miał wówczas zaledwie 16 lat.

W pokazanym nagraniu Khadr nie jest traktowany skrajnie nagannie, pokazane jest jednak jak płacze, cyklicznie wzywa pomocy i pokazuje swoje rany oficerom. Nie widać też żadnych legalnych reprezentantów.

-Traktowanie Omara Khadra pogwałca amerykańskie zobowiązania składane w świetle prawa międzynarodowego, wymagającego, aby we wszystkich akcjach dotyczących dzieci zachowany był priorytet kierowania się dobrem dziecka- – komentuje Amnesty international.

-USA pogwałciły międzynarodowe standardy prawne poprzez odmowę uznania Omara Khadra za nieletniego i traktowania go zgodnie z tym statusem-
19 czerwca Omar Khadr zjawił się na wstępnym przesłuchaniu komisji wojskowej w Guantanamo.

 -Nikt, kto był dzieckiem podczas popełnienia domniemanego przestępstwa nie powinien być przesłuchiwany przez komisję wojskową, która nie rozróżnia prawa na stosowane wobec młodocianych podejrzanych oraz wobec dorosłych- twierdzi AI.

-Omar Khadr powinien być repatriowany i poddany przesłuchaniom w Kanadzie przez zwykły sąd lub powinien zostać uwolniony.-
Tłumaczyła Iza Kołsut

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3516