USA: Sąd Najwyższy musi odrzucić sprawę niejasnego zatrzymania obywateli amerykańskich – Amnesty International

USA: Sąd Najwyższy musi odrzucić sprawę niejasnego zatrzymania obywateli amerykańskich

Przesłuchanie to daje Sądowi Najwyższemu drugą możliwość sprzeciwienia się niejasnej polityce rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie niesprecyzowanych i  nieosądzonych zatrzymań tych, którzy zostali uznani za zagrożenie dla  bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. W zeszłym tygodniu sąd wysłuchał zeznań dotyczących spraw obcokrajowców znajdujących się pod opieką USA w stanie prawnego zawieszenia w Zatoce Guantánamo na Kubie.


 


            28 kwietnia poruszono przed sądem kwestię użycia władzy przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec umieszczonych w areszcie obywateli USA, w rezultacie odmawiając im prawa do procesu i przetrzymując ich na czas nieokreślony.


 


            „Pozasądowe wojskowe zatrzymanie amerykańskich obywateli jest bezprecedensowym rozszerzaniem się wpływów władzy wykonawczej i zlekceważeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego” powiedziała Amnesty International  „Pomimo, iż zagrożenie praw człowieka ze strony al-Qa’idy jest realne, nie może być ono łagodzone poprzez odrzucanie regulaminu i pozbawienie jednostki podstawowej ochrony.”


 


            Jakiekolwiek orzeczenie na korzyść rządu USA będzie, w tym wypadku, zapoczątkowaniem niepokojącego precedensu. Jeśli prezydent USA uzna obywatela za wroga precedens ten pozwoliłby na pozbawienie go wolności i praw.


 


            Prawo do kontroli sądowej zgodności ustaw z konstytucją jest podstawową ochroną przed przypadkowymi zatrzymaniami, które są kategorycznie zakazane przez prawo międzynarodowe, nawet w czasie wojny lub w sytuacjach krytycznych. Podstawą tej ochrony jest prawo każdego aresztowanego do zakwestionowania przyczyn swojego zatrzymania.


 


            „Rząd nie tylko nie oskarżył ani nie osądził Hamdiego i Padillę, ale również czynnie utrudniał proces rozpatrywania sprawy. Rząd nie dostarczył sądowi szczegółowej i opartej na faktach podstawy zatrzymania Hamdiego i Padilli; rząd nie zapewnił im również dostępu do prawników podczas procedur sądowych i zabronił udziału w rozprawie.


 


Tło wydarzeń


Yaser Hamdi został zatrzymany w Afganistanie pod koniec 2001 roku, prawdopodobnie po poddaniu się Północnych Sił Koalicyjnych. Został on przewieziony do Stanów Zjednoczonych przez Guantánamo, w kwietniu 2002 roku. Jose Padilla został aresztowany na lotnisku w Chicago w maju 2002 roku i został natychmiastowo osadzony w areszcie wojskowym w czerwcu 2002 roku. Od momentu zatrzymania obydwaj mężczyzny byli przetrzymywani w odosobnieniu w więzieniu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Przez większość czasu odmawiano im również dostępu do prawników.


 


            Rząd amerykański utrzymuje, iż jest upoważniony do przetrzymywania ich przez siły wojskowe prezydenta jako wrogów, w obliczu istniejącego zagrożenia ze strony al.-Qa’idy. Do dnia dzisiejszego żaden zatrzymany nie miał pozwolenia na osobisty udział w rozprawie. Rząd dostarczył jedynie szczątkowe informacje potwierdzające uznanie zatrzymanych za wrogów.


 


            W styczniu 2003 roku amerykański sąd apelacyjny czwartej instancji poparł prawo rządu amerykańskiego do przetrzymywania Hamdiego jako wroga. Ma on jedynie ograniczony dostęp do kontroli sądowej zgodności ustaw z konstytucją. Najwyraźniej Hamdi został aresztowany w czynnej strefie walk. Jednakże sąd apelacyjny drugiej instancji odrzucił stanowisko rządu w sprawie Padilla. Nakazał również wypuścić go z aresztu i przetransportować z powrotem w celu przeprowadzenia procesu sądowego.


 


            28 kwietnia Sąd Najwyższy rozważył oby dwie sprawy podczas odrębnych przesłuchań.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4856