USA: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powraca do zasad prawa w sprawie Guantanamo – Amnesty International

USA: Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powraca do zasad prawa w sprawie Guantanamo

-Zatrzymani ci przez ostatnie 2,5 roku byli zdani na łaskę nieograniczonej władzy wykonawczej-, powiedziała AI. – Dzisiejsze orzeczenie, że sądy Stanów Zjednoczonych posiadają kompetencje by rozważać kwestionowanie legalności tego typu zatrzymań zbliża nas o jeden krok do sprawiedliwości i odpowiedzialności w kontekście USA, wojny z terroryzmem i polityki aresztowań.

Rząd Stanów Zjednoczonych wybrał bazę morską w Guantanamo na miejsce przetrzymywania na czas nieokreślony setek tych, których uznał za -wrogich bojowników-, gdyż uważał, że to mogłoby trzymać ich z dala od sądów federalnych. Dzisiejsza decyzja przebija to założenie, kontynuuje AI.

-Rząd powinienem wziąć sobie to orzeczenia do serca i przyjąć propozycję, która w kwestii bezpieczeństwa stawia prawa człowieka i zasady prawa na pierwszym miejscu”.

We wcześniejszym raporcie wydanym w tym miesiącu AI podkreśliła, że rewizja procesu w sprawie legalności takich zatrzymań jest podstawową zasadą międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka , która teraz  przewyższa wszystkie te panujące w Guantanamo. Rewizja ta jest integralnym elementem zakazu przypadkowych zatrzymań i podstawową ochroną przeciwko torturom czy innego rodzaju okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. Ostatnie odkrycia z więzienia w Abu Ghraib w Iraku i treść ujawnionej i odtajnionej notatki rządowej nie mogła zostać niezauważona przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych.

-W czasie tego procesu, rząd wykazał się brakiem zaufania do swoich sądów, a także lekceważeniem ich międzynarodowych obowiązków-, powiedziała AI.  -Jednocześnie rząd poprosił innych o to by zaufali, że nie nadużyje władzy. Ta prośba została dzisiaj odrzucona przez Sąd Najwyższy.-

AI uważa, że wszyscy przetrzymywani w Guantanamo powinni zostać uwolnieni, chyba że zostaną oskarżeni o ewidentnie karygodne przestępstwa i postawieni przed sądem w pełnej zgodzie ze standardami międzynarodowymi i bez konieczności uciekania się do kary śmierci. Tym, którzy przetrzymywani są w amerykańskim więzieniu w Afganistanie czy gdzieindziej w tajemniczych miejscach na świecie również powinno się przyznać pełne prawa podlegające prawu narodowemu.


AI bada decyzje Sądu Najwyższego w kwestii przetrzymywanych w Guantanamo, jak również decyzje w sprawie Yasera Hamdi i Jose Padilla, których problem również dzisiaj został poruszony.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4779