USA: Sąd Najwyższy zabrania wykonywania egzekucji na nieletnich przestępcach – Amnesty International

USA: Sąd Najwyższy zabrania wykonywania egzekucji na nieletnich przestępcach

“Ta przełomowa decyzja została podjęta w momencie, w którym niezwykle ważne dla Stanów Zjednocznonych jest udowodnienie, że przestrzegają międzynarodowych standardów w kwestii praw człowieka”- oświadczyła Amnesty International. „Za przykładem Stanów Zjednoczonych powinny pójść inne państwa, w których nadal stosuje niezgodną z zasadami prawa międzynarodowego karę śmierci na nieletnich przestępcach”.


            W sprawie Roper contra Simmons, Sąd Najwyższy uznał, że egzekucje nieletnich przestępców są niezgodne z Konstytucją USA. Stwierdzono, że stosunek opinii publicznej w tej kwestii zmienił się od 1989 roku, kiedy to Sąd Najwyższy uznał egzekucje 16 i 17-letnich przestępców za zgodne z konstytucją.


            Sąd Najwyższy oparł swoją decyzję na analizie tendencji w Stanach Zjednochonych i na świecie, na wynikach badań naukowch oraz prośbach ze strony grup wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych broniących praw człowieka i praw dziecka.


            „To, że największy sprawca tego typu pogwałceń prawa międzynarodowego zdecydował zmienić swoje prawo powinno pomóc w zwalczaniu tego typu praktyk w innych krajach. Dziesiejsza decyzja to jeden z ostatnich kamieni milowych na drodze do realizacji niezwykle ważnego celu – całkowitego zniesienia wykonywania kary śmierci na dzieciach.” – stwierdziła Amnesty International.


            W ostatnich latach Stany Zjednocznone były jedynym krajem na świecie, który otwarcie przyznawał się do wykonywania kary śmierci na nieletnich przestępcach. W USA przeprowadzono od 1990 roku prawie połowę wszystkich zarejestrowanych egzekucji na nieletnich: 19 z 39. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd Najwyższy przyznał, że „Stany Zjednoczone były jedynym krajem na świecie, który jeszcze nie zdelegalizował kary śmierci dla nieletnich przestępców.”


            Inne kraje, w których dokonywano egzekucji dzieci to Chiny, Demokratyczna Republika Konga, Iran, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudyjska i Jemen. W przeciwieństwie do USA, wszystkie te kraje ratyfikowały Konwencję Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych zabraniającą wykonywania kary śmierci na nieletnich i albo już zdelegalizowały ten rodzaj kary, lub są w trakcie przeprowadzania niezbędnych zmian w prawie narodowym lub zaprzeczają, jakoby na ich terytorium skazywano nieletnich na karę śmierci.


            Międzynarodowa zasada niestosowania kary śmierci wobec osób, które popełniły przetępstwo nie ukończywszy 18. roku życia wynika z przekonania, że biorąc pod uwagę niedojrzałość, impulsywność, wrażliwość i możliwość rehabilitacji społecznej, nie można młodego człowieka skazać na karę śmierci – niezależnie od tego, jak potworną zbrodnię popełnł.


            Dzisiaj przyznał to rówież Sąd Najwyższy USA. Stwierdzono, że nieletni przestępcy „nie mogą być karani tak jak najgroźniejsi zbrodniarze”, dla których w Stanach Zjednoczonych rezerwuje się karę śmierci.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4476