USA: Strajkujący w Guantanamo więźniowie są w krytycznym stanie – Amnesty International

USA: Strajkujący w Guantanamo więźniowie są w krytycznym stanie

Armia Stanów Zjednoczonych systematycznie lekceważy oraz pomniejsza rangę i znaczenie strajku głodowego w celu uniknięcia krytyki społeczności międzynarodowej, powiedziała Susan Lee, Dyrektor Amnesty International w Stanach Zjednoczonych. W lipcu rzecznik Armii zaprzeczył istnieniu strajku, choć ten trwał już od 2 tygodni. Obecnie Armia w swym oficjalnym stanowisku zaniża liczbę więźniów biorących udział w strajku oraz milczy na temat stan zdrowia kilku z nich. Takie podejście raz jeszcze pokazuje brak przejrzystości w kwestii zatrzymań i aresztowań związanych z wojną z terroryzmem.


Ponad 210 osób bierze udział w strajku głodowym w Guantanamo Bay, natomiast władze więzienia podają, że liczba strajkujących nie przekracza 36 osób. Adwokaci zatrzymanych przypisują takie dane kryteriom strajku głodowego. Armia USA definiuje strajk głodowy jako odmowę 9 kolejnych posiłków w przeciągu 72 godzin. Według prawników więźniowie przyjmują jeden posiłek w tym okresie czasu i wyrzucają go do toalety, po ty by uniknąć karmienia mechanicznego przez nos.


 


„Obawiamy się o zdrowie więźniów, którzy umknęli wąskiej definicji strajku głodowego. Ponieważ nie mają oni zapewnionej odpowiedniej opieki medycznej” – powiedziała Susan Lee. „Wzywamy Armię by umożliwiła niezależnym ekspertom medycznym zbadanie więźniów”.


 


Pojawiają się nowe informacje dotyczące letniego strajku głodowego w Guantanamo. Prawnicy donoszą, że wielu więźniów doświadczyło zapaści w celach oraz wymiotowało krwią.


„Wobec wciąż pogarszającej się sytuacji, rząd Stanów Zjednoczonych powinien zamknąć więzienie w Guantanamo Bay, a więźniom postawić zarzuty i osądzić ich zgodnie z prawem międzynarodowym lub zwolnić” – powiedziała Susan Lee.


 


Jednym z powodów rozpoczęcia przez więźniów strajku głodowego był brak możliwości zakwestionowania zatrzymania na drodze prawnej. Innym powodem było złe traktowanie, pobicia i znęcanie się. Amnesty International od dawna występuje o dostęp więźniów z Guantanamo do sądu oraz o zakończenie stosowania tortur oraz innego rodzaju nieludzkiego i poniżającego traktowania.


 


Wobec takiego rozwoju sytuacji prawnikom współpracującym z Centrum Praw Konstytucyjnych, którzy reprezentują więźniów biorących udział w strajku głodowym, odmówiono wstępu do szpitala więziennego. Ich klienci przyprowadzani są ze szpitala na spotkania, często w stanie tak krytycznym, że nie są w stanie usiąść o własnych siłach.


 


„Administracja Stanów Zjednoczonych powinna ujawnić wszelkie informacje dotyczące strajku głodowego, na bieżąco informować rodziny więźniów o stanie ich zdrowia oraz umożliwić niezależnym ekspertom przeprowadzenie kontroli w Guantanamo i innych więzieniach” – powiedziała Susan Lee.


Tło wydarzeń


 


Zgodnie z doniesieniami, więźniowie wznowili strajk głodowy 12 sierpnia, ponieważ pomimo obietnic władz więzienia warunki w obozie nie uległy poprawie.


 


W ciągu pierwszych tygodni strajku głodowego, który miał miejsce latem, Komandor Marynarki Wojennej Flex Plexico, pomimo doniesień prawników, zdementował informacje o strajku.


 


Amnesty International jest zdania, że warunki w Guantanamo Bay, w których przetrzymywani są więźniowie, są nieludzie, okrutne i poniżające. Organizacja prowadzi kampanię na rzecz zakończenia stosowania tortur oraz innego rodzaju nieludzkiego i poniżającego traktowania w ramach wojny z terroryzmem.


 


Dalsze informacje na stronie:


http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-eng


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4285