USA: “Tydzień Praw Człowieka” wyróżniony dwoma egzekucjami – Amnesty International

USA: “Tydzień Praw Człowieka” wyróżniony dwoma egzekucjami

Egzekucje dotyczą Byrona Parkera w Georgii i Vincenta Cooksa w Teksasie. Vincent Cooks ma być stracony przez śmiertelny zastrzyk. Jeżeli obie egzekucje doszłyby do skutku, byłoby to kolejne 65. I 66. wykonanie wyroku śmierci w 2001 roku. Od roku 1990 wyroki wykonane były na ponad 600 skazanych.

-Tydzień Praw Człowieka mógłby stanowić dobry moment dla Prezydenta Busha do wycofanie się z poparcia dla stosowania kary śmierci- – mówi Amnesty International. -Co najmniej winno być publicznie powiedziane, że uporczywe stosowanie w USA tej kary, która przechodzi do historii, czyni wątpliwym aspiracje Stanów Zjednoczonych do stanowienia wiodącej siły na rzecz przestrzegania praw człowieka-.

Prezydent Bush ogłosił w niedzielę, 9 grudnia, tydzień rozpoczynający się tego dnia Tygodniem Praw Człowieka, dzień 10 grudnia – Dniem Praw Człowieka, a dzień 15 grudnia – Dniem Praworządności. Deklaracja ta nawiązywała do okrutnego ataku na Nowy Jork I Waszyngton w dniu 11 września i stwierdzała między innymi: -Kiedy atakowane są nasze podstawowe prawa, muszą być one i będą bronione-

Amnesty International oświadcza w dalszym ciągu: -Wyrażamy głeboki żal, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu bronią swego -prawa- do stosowania -kary głównej- w świetle światowej tendencji do jej wyeliminowania – -prawa- do stosowania tej kary często z pogwałceniem norm międzynarodowych-. USA stosuje karę śmierci wobec upośledzonych umysłowo, wobec nieletnich przestępców, wobec osób nie mogących skorzystać z pełnych możliwości obrony prawnej, wobec skazanych, których wina nastręcza wątpliwości, wobec obcokrajowców, którym odmawia się skorzystania z praw konsularnych.

Dotychczas ponad 100 państw wyeliminowało karę śmierci z kodeksów karnych i nie stosuje jej w praktyce podczas gdy w Stanach Zjednoczonych ponad 3700 wieźniów przebywa w celach śmierci.

W okresie pięciu lat sprawowania przez Georga W. Busha funkcji gubernatora stanu Teksas, dokonano tam 152 egzekucji. W okresie pierwszych sześciu miesięcy prezydentury Georga W. Busha wykonano pierwsze po 38 latach egzekucje z wyroku sądów federalnych, jedną z nich wbrew zaleceniom Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka zawieszenia wyroku ze względu na nierzetelny proces skazujący.

-Apelujemy do Prezydenta Busha, aby wykorzystał proklamowany przez siebie Tydzień Praw Człowieka dla ogłoszenia moratorium na wykonywanie federalnych egzekucji i dla zadeklarowania, że podejmie działania na rzecz wyeliminowania kary śmierci na całym obszarze Stanów Zjednoczonych- – uzupełnia swoje stanowisko Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5230