Uzbekistan: Natychmiast znieść karę śmierci – Amnesty International

Uzbekistan: Natychmiast znieść karę śmierci

Wezwanie to pojawiło się po informacji z 1 sierpnia 2005 roku, zgodnie z którą prezydent Karimow podpisał dekret znoszący karę śmierci od 1 stycznia 2008 roku i zastępujący ją więzieniem.


 


„Amnesty International wzywa prezydenta Uzbekistanu do natychmiastowego wydania moratorium na wyroki śmierci i egzekucje przyjmując jednocześnie z zadowoleniem wszelkie działania mające na celu zniesienie kary śmierci” powiedziała Nicola Duckworth, Dyrektor Programu AI do spraw Europy i Azji Środkowej.


 


„Władze Uzbekistanu muszą ujawnić nazwiska osób skazanych na karę śmierci i oczekujących wyroku oraz podać statystyki dotyczące egzekucji już wykonanych”.


 


System prawa karnego w Uzbekistanie posiada wiele wad i tym samym sprzyja błędnym wyrokom. Amnesty International otrzymuje wiele wiarygodnych informacji o niesprawiedliwych procesach, rozprzestrzenionych w kraju torturach i złym traktowaniu,  często stosowanych po to, by wymusić „zeznania”. Ani więźniów oczekujących egzekucji, ani ich rodzin nie uprzedza się o planowanej dacie egzekucji, a zatem uniemożliwia im się możliwość pożegnania. Ciała więźniów nie są wydawane rodzinom, nie udziela się także informacji o miejscu pochowania więźnia.


 


Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci we wszystkich warunkach i we wszystkich państwach, ponieważ jest ona pogwałceniem prawa do życia oraz dlatego, że jest okrutną, nieludzką i poniżającą karą.


 


„Ryzyko egzekucji niewinnych ludzi nie zostanie wyeliminowane, jeżeli kara śmierci nie zostanie zniesiona” powiedziała Nicola Duckworth.


 


Tło wydarzeń


 


120 państw – ponad połowa państw świata – zniosły karę śmierci w prawie i w praktyce. Średnio 3 państwa rocznie znosiły karę śmierci w ostatnich 10 latach.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4322