UZBEKISTAN: Obawa zbliżającej się egzekucji / tortury i złe traktowanie – Amnesty International

UZBEKISTAN: Obawa zbliżającej się egzekucji / tortury i złe traktowanie


  • Ikram MUKHTAROV (m), lat 24
  • Yusuf ZHUMAYEV (m), lat 21

Najprawdopodobniej 10 sierpnia w tajemnicy wykonano karę śmierci na Yusufie Zhumayewie, pomimo że Komitet Praw Człowieka ONZ prosił władze o wstrzymanie egzekucji do czasu, gdy zbadane zostaną doniesienia, że jego proces był nesprawiedliwy, oraz, że w areszcie był torturowany i maltretowany.


Ikram Mukhtarov wciąż oczekuje na egzekucję; jego żona odwiedziła go 10 sierpnia.


24 maja 2004 r. miejski sąd w Taszkencie skazał go na karę śmierci za zmordowanie kobiety i mężczyzny w maju 2001 r. Wedle doniesień sąd zignorował jego oświadczenie, zgodnie z którym „przyznanie się- do winy wymuszono od niego w wyniku tortur. Jednak 19 lipca Komitet Praw Człowieka ONZ zaapelował do rządu uzbeckiego o wstrzymanie egzekucji do momentu rozpatrzenia doniesień, że
skazano go po niesprawiedliwym procesie, oraz że był torturowany i maltretowany w areszcie.


Egzekucja Yusufa Zhumaewa nasiliła obawy Amnesty International, że Kramowi Mukhtarowi również grozi zbliżająca się egzekucja.


TŁO WYDARZEŃ


Przed egzekucją Yusufa Zhumayewa Amnesty International posiadała informacje o 12 osobach, na których wykonano karę śmierci pomimo interwencji Komitetu  Praw Człowieka ONZ.


Jako strona Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych Uzbekistan zgodził się, by Komitet Praw Człowieka rozpatrywał doniesienia obywateli Uzbekistanu, którzy twierdzą, że cierpieli z powodu naruszenia praw zawartych w Pakcie.


W lipcu 2003 r. p. o. Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oficjalnie zaapelował do uzbeckiego rządu, „by nie wykonywał egzekucji na tych skazańcach, którzy w swojej sprawie zaapelowali o pomoc do Komitetu Praw Człowieka ONZ-. Później tego samego miesiąca Komitet Praw Człowieka ONZ przypomniał władzom, że „wykonanie egzekucji na osobie, której sprawa czeka na rozstrzygnięcie przez Komitet Praw Człowieka, stanowi poważne naruszenie Protokołu Dodatkowego-.


We wrześniu 2001 r. Prezydent Islam Karimov publicznie stwierdził, że corocznie karę śmierci wykonuje się na ponad 100 osobach. Ponieważ istotne informacje na temat stosowania kary śmierci są w Uzbekistanie traktowane jako tajne, pełne oficjalne informacje o liczbie wydawanych i wykonywanych wyroków śmierci nie są publicznie dostępne. Niektórzy lokalni obrońcy praw człowieka uważają, że
rocznie wykonuje się egzekucje na ponad 200 osobach.


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku rosyjskim, angielskim lub polskim:  • wyrażając głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że na Yusufie Zhumayewie wykonano karę śmierci, pomimo że Komitet Praw Człowieka ONZ prosił o wstrzymanie egzekucji;
  • wzywając Prezydenta, by zamienił karę śmierci orzeczoną wobec Ikrami Mukhtarowa na inną, podobnie jak wszystkie pozostałe wyroki śmierci;
  • wzywając władze, by zastosowały się do apelu Komitetu Praw Człowieka z 19 lpca, by wstrzymano egzekucję Ikrami Mukhtarowa do czasu, gdy jego sprawa zostanie rozpatrzona i w ten sposób dopełniły swoich zobowiązań wynikających z Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych;
  • wyrażając zaniepokojenie doniesieniami, że Ikram Mukhtarov był torturowany i maltretowany w areszcie oraz wzywając władze do wszczęcia pełnego i bezstronnego śledztwa w tej sprawie i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:


1. Prezydent Uzbekistanu
Islam Abduganiyevich KARIMOV
Respublika Uzbekistan;
700163 g. Tashkent;
ul. Uzbekistanskaya, 43;
Rezidentsia prezidenta;
Prezidentu RU;
KARIMOVU I.A.
UZBEKISTAN
Forma grzecznościowa: Dear President Karimov /  Szanowny Panie Prezydencie


2. Minister Spraw Zagranicznych
Sodiq Solihovich SAFOYEV
Respublika Uzbekistan;
700029 g. Tashkent;
pl. Mustakillik, 5;
Ministerstvo inostrannykh del RU;
Ministru Safoyevu, S.S.
UZBEKISTAN
Faks: + 998 71 139 15 17
Forma grzecznościowa: Dear Minister / Szanowny Panie MinistrzeW razie wysyłania apeli po 23 września 2004 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4708