Włącz się do działania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej! – Amnesty International

Włącz się do działania w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej!

Stowarzyszenie Amnesty International zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz wszystkie placówki edukacyjne z województwa lubuskiego do wspólnego działania podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.

W ramach projektu oferujemy szkołom materiały edukacyjne, akcyjne i filmowe, możliwość wsparcia przez facylitatora/kę edukacji globalnej oraz propozycje podjęcia konkretnych działań na rzecz praw człowieka i redukcji ubóstwa na świecie podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, który w tym roku odbędzie się w dniach 15-23 listopada 2013 r.
W roku poprzednim w Tydzień Edukacji Globalnej zaangażowało się ponad 50 szkół. Uczniowie i uczennice organizowali/ły happeningi, warsztaty, pokazy filmów, dyskusje oraz konkursy zwracające uwagę na tematykę praw człowieka. W ciągu całego tygodnia w działania zaangażowało się ponad 10 tys. osób.
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z Tygodnia Edukacji Globalnej 2013 r., która jest zamieszczona na blogu Amnesty International. Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania  skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży.
Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.
Więcej o Tygodniu Edukacji Globalnej: www.tydzienedukacjiglobalnej.pl. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do włączenia się w TEG wszystkie szkoły, bursy szkolne, ochotnicze hufce pracy oraz wszelkie instytucje edukacyjne.
W TYM ROKU CZEKAMY NA SZKOŁY Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO!
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:
1. W celu zgłoszenia chęci otrzymania materiałów i wsparcia ze strony Stowarzyszenia Amnesty International podczas Tygodnia Edukacji Globalnej prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl do dnia 13 listopada 2014 r.
2. Do dnia 30 listopada prosimy o przesłanie relacji oraz zdjęć z działań.
3. Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie.
ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I WSPÓLNEGO DZIAŁANIA!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1295