Władze Białoruskie uwolniły Aleksandra Kazulina – Amnesty International

Władze Białoruskie uwolniły Aleksandra Kazulina

Organizacja wzywała również rząd białoruski do tego, aby – zgodnie z zobowiązaniami Białorusi na mocy prawa międzynarodowego, w tym artykułów 19, 21 i 22 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, którego jest stroną – przestrzegał prawa swoich obywateli do korzystania z wolności słowa, stowarzyszania się i zgromadzeń, bez strachu przed nękaniem lub prześladowaniem.
Aleksander Kazulin został skazany na mocy art. 339 p. 2 (-chuligaństwo-) i art. 342 p. 1 (-organizowanie grupowej działalności naruszającej porządek publiczny lub aktywne uczestnictwo w takiej działalności-) białoruskiego kodeksu karnego. Oskarżyciel zażądał dla niego sześciu lat pozbawienia wolności, po trzy za każdy zarzut. 13 lipca 2006 roku sąd dzielnicowy w Mińsku skazał go na pięć i pół roku więzienia.
Amnesty International obserwowało, w jaki sposób podczas marcowych wyborów prezydenckich władze białoruskie traktowały Aleksandra Kazulina i członków jego sztabu wyborczego, jego rodzinę oraz prawnika. Przy wielu różnych okazjach działacze głównego sztabu Kazulina byli zatrzymywani i bici, a służby bezpieczeństwa zabierały sprzęt biurowy. Ihor Rynkiewicz, prawnik Kazulina, został 2 marca skazany za -drobne chuligaństwo-. Później uniewinniono go z powodu braku dowodów. Pod koniec marca aresztowano i skazano na pięć dni pozbawienia wolności brata Aleksandra Kazulina, Uładzimira. Skazano go za niepodporządkowanie się rozkazowi milicjanta. Doszło do niego 2 marca, kiedy usiłował się czegoś dowiedzieć na temat zaaresztowania swojego brata.
Amnesty International z radością przyjęło wiadomość o uwolnieniu Aleksandra Kazulina i wyraziło nadzieję, że wprowadzone będą również konkretne zmiany dotyczące zapewnienia wolności zgromadzeń, stowarzyszania się i swobody wypowiedzi.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3462