Władze irańskie muszą odtajnić egzekucje Afgańczyków – Amnesty International

Władze irańskie muszą odtajnić egzekucje Afgańczyków

Szacuje się, że ponad 4000 Afgańczyków przebywa obecnie w irańskich więzieniach. Liczba skazanych na śmierć jest obliczana na 3000 osób, w głównej mierze skazanych za handel narkotykami.
Według informacji przedstawionych 12 kwietnia przez członka parlamentu afgańskiego Gula Ahmada Amini, 45 Afgańczyków zostało straconych w ostatnim czasie, a ich ciała zostały odesłane do Afganistanu.
Władze irańskie nie potwierdzają liczby skazanych na śmierć i odmawiają również podania liczby Afgańczyków, na których wykonano egzekucję.
-Te liczby są naprawdę niepokojące-, powiedziała Hassiba Sahraoui, Dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Iran musi natychmiast powstrzymać zaplanowane egzekucje i ujawnić ilu Afgańczyków zostało straconych-.
-Wzywamy również władze irańskie to podania dokładnej liczby Afgańczyków przetrzymywanych w irańskich więzieniach. Obecnie, nikt nie wie ilu zostało aresztowanych, o jakie przestępstwa są oskarżeni i jaka będzie ich przyszłość. Tajemniczość wokół tej kwestii może tylko wpłynąć na wzrost pomyłek sądowych-.
-W szczególności jesteśmy zaniepokojeni faktem, że wielu Afgańczyków przebywających w irańskich więzieniach zostało oskarżonych o wykroczenia związane z narkotykami, co oznacza, że mogą zostać skazani na śmierć-.
Szacuje się, że około miliona Afgańczyków uciekło do Iranu w czasie trwającego od trzydziestu lat konfliktu. W ostatnich latach, ta liczba wzrosła o setki tysięcy nieregularnych imigrantów Afgańskich.
Troska o więźniów Afgańskich wzrosła podczas marcowej wizyty przedstawicieli parlamentu afgańskiego w Iranie, który posiada jeden z najwyższych współczynników wykonywanych egzekucji na świecie.
Afgański parlamentarzysta, Taj Mohammed Mojahed powiedział po wizycie, że przedstawiciel Najwyższego Sądu Irańskiego przekazał mu informację, że w więzieniach znajduje się obecnie 5630 Afgańczyków, z czego 3000 zostało skazanych na śmierć.
Przedstawiciel irańskich służb więziennictwa powiedział, że w więzieniach irańskich przetrzymywanych jest ponad 4000 Afgańczyków. Dodał również, że liczba 3000 skazanych na śmierć jest wysoce prawdopodobna, jako że większość z nich została skazana za narkotyki.
W Iranie, przemyt narkotyków jest karany wyrokiem śmierci. Amnesty International jest w pełni świadoma istotnych problemów społecznych, ekonomicznych i dotyczących kwestii bezpieczeństwa w związku z handlem narkotykami, jednakże uważa, że kara śmierci nie jest odpowiednim narzędziem do zwalczania problemu narkotyków.
-To smutne, w jaki sposób te liczby wskazują na jak ogromną skalę władze irańskie błędnie uciekają się do orzekania kary śmierci. Nasze obawy wynikają również z poważnych niedociągnięć irańskiego systemu karnego i dyskryminacji Afgańczyków w Iranie-, powiedziała Hassiba Hadj Sahraoui.
Tło sytuacji:
Eksperci ONZ ds. praw człowieka ustalili, że kara śmierci za wykroczenia związane z przemytem narkotyków nie spełnia warunków -najcięższych przestępstw-, do których kara śmierci jest stosowana. Dodatkowo, ONZ wciąż wzywa kraje do zachowania przejrzystości w orzekaniu kary śmierci.
Amnesty International od lat dokumentuje niedociągnięcia irańskiego systemu sprawiedliwości. Skazańcy są często przetrzymywani bez oskarżenia przez bardzo długi czas, co dodatkowo naraża ich na tortury i inne formy złego traktowania. Często odmawia się im dostępu do prawnika i zmusza do składania zeznań pod przymusem.
/KONIEC

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2729