Władze w Kirgistanie muszą zaprzestać niezgodnego z prawem użycia siły. – Amnesty International

Władze w Kirgistanie muszą zaprzestać niezgodnego z prawem użycia siły.

Demonstranci, którzy wzywają do rezygnacji Prezydenta Kumanbeka Bakyeva z powodu rosnących cen, rzekomo odebrali broń policji, wynikiem czego były gwałtowne starcia.
-Władze mają nie tylko prawo, ale również ponoszą odpowiedzialność za ochronę życia i bezpieczeństwa publicznego. Władze jednak nie mogą nadmiernie używać siły. Użycie siły jest uzasadnione tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i proporcjonalne,- powiedziała Andrea Huber, Zastępca Dyrektora ds. Europie i Azji Środkowej w Amnesty International.
Napięcie pomiędzy rządem a opozycją wzrosło w ostatnich tygodniach i osiągnęło szczyt dnia 6 kwietnia w mieście w prowincji Talas, po tym jak jeden z przywódców opozycji został zatrzymany a wkrótce później uwolniony. Rosnące niezadowolenie mieszkańców spowodowane jest wzrostem cen paliwa do ogrzewnia oraz energi elektrycznej. Powoduje to, iż opozycja wezwła do ogólnokrajowej demonstracji mającej miejsce dnia 7 kwietnia, jeżeli rząd nie spełni rządań opozycji.
Prezydent Kumanbek Bekyev ogłosił stan wyjątkowy, kilku nawołujących do demonstracji działaczy opozycji zostało aresztowanych i oskarżonych o organizację zamieszek.
Amnesty International obawia się, iż członkowie opozycji mogli zostać aresztowani w sposób arbitralny i że grożą im tortury lub innego rodzaju złe traktowanie podczas ich pobytu w zatrzymaniu.
-Kirgijskie władze powinny mieć na uwadze fakt, iż prawa człowieka nie mogą być naruszone pomimo obowiązującego stanu wyjątkowego,- powiedziała Andrea Huber. -Niepokój nie może stać się pretekstem do dalszych ograniczeń wolności zgromadzeń i wolności słowa-.
Tłumaczył Sebastian Matthew Szewczyk.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2760