Włochy: Minister Sprawiedliwości musi przesłać nakazy ekstradycji władzom amerykańskim – Amnesty International

Włochy: Minister Sprawiedliwości musi przesłać nakazy ekstradycji władzom amerykańskim

AI Index: EUR 30/002/2007

Abu Omar, obywatel egipski zamieszkały we Włoszech, został porwany w Mediolanie cztery lata temu i wysłany do Egiptu w operacji nielegalnego przekazywania i przetrzymywania więźniów CIA (zwanej dalej -operacją rendition-). W Egipcie Abu Omar został natychmiast zatrzymany i prawdopodobnie poddany torturom. Niedawno został zwolniony bez postawienia mu zarzutów. Tymczasem, sąd w Mediolanie wydał nakaz ekstradycji w czerwcu 2006 i  akt oskarżenia przeciwko 26 amerykańskim podejrzanym w lutym 2007.

-Przekazując nakaz ekstradycji, Minister Clemente Mastella potwierdzi chęć współpracy rządu włoskiego w walce z naruszeniami praw człowieka popełnianymi podczas -Wojny z Terroryzmem- i pomoże w osądzeniu podejrzanych sprawców,- powiedział Anders Dahlbeck, badacz Amnesty International.

-Minister Sprawiedliwości zademonstruje również zgodność Włoch z uchwałą Parlamentu Europejskiego dt. operacji renditions, która weszła w życie w lutym 2007 i apelowała o przyspieszenie procesów ekstradycyjnych.-

Amnesty International wielokrotnie już wzywała wszystkie rządy europejskie do współpracy przy dochodzeniach dotyczących osób odpowiedzialnych za operacje renditions, które miały miejsce w Europie. Amnesty International pragnie przypomnieć Ministrowi Sprawiedliwości o międzynarodowym prawach człowieka, łącznie z tymi zawartymi w Konwencji ONZ o Zapobieganiu Torturom, w której Włochy są państwem-stroną.

Dn. 16 lutego 2007 włoski sąd wydał również akty oskarżenie przeciwko siedmiu obywatelom włoskim, głównie pracownikom włoskich służb specjalnych, SISMI, powiązanych z porwaniem Abu Omara. Amnesty International jest nadal zaniepokojona, iż rząd włoski może odmówić ujawnienia wszystkich dowodów dotyczących zaangażowania agentów CIA i SISMI w porwaniu i przetrzymaniu Abu Omara. Rząd włoski już oświadczył pisemnie przed włoskim Sądem Konstytucjonalnym, iż kilka dowodów w tej sprawie jest chronionych tajemnicą państwową i nie powinno być przedstawianych podczas rozprawy.

-Jeżeli ujawnienie prawdopodobnych dowodów działalności kryminalnej będzie zablokowane, oznaczałoby to, że agenci włoskich służb specjalnych, którzy mogli być zaangażowani w poważne naruszenia praw człowieka, pozostaną bezkarni,- stwierdził Anders Dahlbeck.

-Rząd włoski nie może wykorzystywać kwestii bezpieczeństwa narodowego jako pretekstu, by zatuszować przestępstwa popełnione przez agentów rządowych. Musi uznać swoją odpowiedzialność i ułatwić postępowanie karne. Będzie to krokiem, który może zapobiec następnym przetrzymaniom,- powiedział.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

EUR 30/002/2007

W dniu dzisiejszym Amnesty International wezwała włoskiego Ministra Sprawiedliwości, Clemente Mastella, aby przekazał władzom amerykańskim nakazy ekstradycji 26 obywateli Stanów Zjednoczonych, z których większość jest uważana za agentów CIA. Nakazy te zostały wydane w związku z porwaniem muzułmańskiego duchownego Abu Omara w lutym 2003 z Włoch do Egiptu.

Abu Omar, obywatel egipski zamieszkały we Włoszech, został porwany w Mediolanie cztery lata temu i wysłany do Egiptu w operacji nielegalnego przekazywania i przetrzymywania więźniów CIA (zwanej dalej -operacją rendition-). W Egipcie Abu Omar został natychmiast zatrzymany i prawdopodobnie poddany torturom. Niedawno został zwolniony bez postawienia mu zarzutów. Tymczasem, sąd w Mediolanie wydał nakaz ekstradycji w czerwcu 2006 i  akt oskarżenia przeciwko 26 amerykańskim podejrzanym w lutym 2007.

-Przekazując nakaz ekstradycji, Minister Clemente Mastella potwierdzi chęć współpracy rządu włoskiego w walce z naruszeniami praw człowieka popełnianymi podczas -Wojny z Terroryzmem- i pomoże w osądzeniu podejrzanych sprawców,- powiedział Anders Dahlbeck, badacz Amnesty International.

-Minister Sprawiedliwości zademonstruje również zgodność Włoch z uchwałą Parlamentu Europejskiego dt. operacji renditions, która weszła w życie w lutym 2007 i apelowała o przyspieszenie procesów ekstradycyjnych.-

Amnesty International wielokrotnie już wzywała wszystkie rządy europejskie do współpracy przy dochodzeniach dotyczących osób odpowiedzialnych za operacje renditions, które miały miejsce w Europie. Amnesty International pragnie przypomnieć Ministrowi Sprawiedliwości o międzynarodowym prawach człowieka, łącznie z tymi zawartymi w Konwencji ONZ o Zapobieganiu Torturom, w której Włochy są państwem-stroną.

Dn. 16 lutego 2007 włoski sąd wydał również akty oskarżenie przeciwko siedmiu obywatelom włoskim, głównie pracownikom włoskich służb specjalnych, SISMI, powiązanych z porwaniem Abu Omara. Amnesty International jest nadal zaniepokojona, iż rząd włoski może odmówić ujawnienia wszystkich dowodów dotyczących zaangażowania agentów CIA i SISMI w porwaniu i przetrzymaniu Abu Omara. Rząd włoski już oświadczył pisemnie przed włoskim Sądem Konstytucjonalnym, iż kilka dowodów w tej sprawie jest chronionych tajemnicą państwową i nie powinno być przedstawianych podczas rozprawy.

-Jeżeli ujawnienie prawdopodobnych dowodów działalności kryminalnej będzie zablokowane, oznaczałoby to, że agenci włoskich służb specjalnych, którzy mogli być zaangażowani w poważne naruszenia praw człowieka, pozostaną bezkarni,- stwierdził Anders Dahlbeck.

-Rząd włoski nie może wykorzystywać kwestii bezpieczeństwa narodowego jako pretekstu, by zatuszować przestępstwa popełnione przez agentów rządowych. Musi uznać swoją odpowiedzialność i ułatwić postępowanie karne. Będzie to krokiem, który może zapobiec następnym przetrzymaniom,- powiedział.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3954