Włochy: Sąd Najwyższy ostatecznie uznaje plan wysiedlania Romów za niezgodny z prawem – Amnesty International

Włochy: Sąd Najwyższy ostatecznie uznaje plan wysiedlania Romów za niezgodny z prawem

Włoski Sąd Najwyższy uznał wprowadzenie polityki "oczyszczania" miast z romskich osiedli "Nomad Emergency" za nieproporcjonalne i bezzasadne. Ta decyzja to zdaniem Amnesty International kluczowe zwycięstwo w walce z dyskryminacją społeczności romskich we Włoszech.

Decyzja Sądu podtrzymała orzeczenie z listopada 2011 r. znoszące stan wyjątkowy wprowadzony przez rząd w maju 2008 r. Doprowadził on do powszechnego naruszania praw człowieka i pogłębił dyskryminację Romów w tym kraju.
We Włoszech przeprowadzono sprzeczny z prawem spis populacji Romów w oparciu o pochodzenie etniczne. Pozbawiono ich środków chroniących przed przymusowymi wysiedleniami, co doprowadziło do masowych wysiedleń w wielu włoskich miejscowościach. W obozach dla Romów utworzonych przez włoskie władze społeczność romska stawała się coraz bardziej oddzielona od reszty społeczeństwa.

Wprowadzenie rozporządzenia ustanawiającego “Nomad Emergency” to najciemniejszy rozdział w historii polityki wobec społeczności romskiej we Włoszech. Cieszę się, że Sąd Najwyższy Włoch w końcu uznał prawa Romów – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.

W lutym 2012 r. włoski rząd odwołał się od decyzji Rady Stanu (najwyższy sąd administracyjny Włoch) z listopada 2011 r. i kontynuował działania, które łamały prawa społeczności romskiej. Decyzja Sądu Najwyższego ostatecznie zamyka postępowanie w tej sprawie.

Amnesty International wzywa władze włoskie do tego, by przywiązywały szczególną wagę do szacunku i wypełniania obowiązków związanych z prawami człowieka wobec społeczności romskich.

Nowy rząd Włoch musi podjąć działania w tej kwestii i zakończyć przymusowe wysiedlenia, politykę segregacji poprzez umieszczanie Romów w obozach oraz uniemożliwianie im korzystania z mieszkalnictwa socjalnego – dodała Weronika Rokicka.

Organizacja zachęca także władze do skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom wprowadzenia planu “Nomad Emergency”.

Kontekst
21 maja 2008 r. rząd włoski wykorzystał ustawę 225/1992, aby wprowadzić stan wyjątkowy w osiedlach nomadów w regionie Kampanii, Lacjum i Lombardii, który następnie rozszerzono na Piemont i Wenecję Euganejską.
Rada Ministrów twierdziła, że stan wyjątkowy został ogłoszony w odpowiedzi na sytuację głębokiego niepokoju społecznego, który miał mieć negatywny wpływ na lokalną ludność, porządek publiczny i bezpieczeństwo. Prefektom oddelegowanym w charakterze “komisarzy ds. stanu wyjątkowego” przyznano szczególne uprawienia w celu rozwiązania sytuacji wyjątkowej, w tym możliwość odstępstw od przepisów prawa powszechnego.
Więcej o sytuacji Romów w UE >>

Tłumaczyła: Marta Skassa

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

1843