W pierwszą rocznicę doniesień Snowdena potrzeba ochrony sygnalistów i prywatności – Amnesty International

W pierwszą rocznicę doniesień Snowdena potrzeba ochrony sygnalistów i prywatności

Istnieje pilna potrzeba zapewnienia międzynarodowej ochrony sygnalistów i gruntownej reformy systemu ochrony prawa do prywatności, podkreśla Amnesty International w pierwszą rocznicę doniesień Edwarda Snowdena na temat zasięgu inwigilacji sieci szpiegowskich na całym świecie.<br /> <br />

– Prześladowania, które spotkały Edwarda Snowdena za istotny wkład w poszerzenie naszej wiedzy na temat nadużycia władzy przez rządy, są podłe – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
– Jesteśmy głęboko zaniepokojeni sposobem traktowania Edwarda Snowdena. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że tysiące sygnalistów ściga się za samo rzucanie światła na sprawy, o których wiedza leży w interesie publicznym.
Państwa muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, by umożliwić ludziom bezpieczne zgłaszanie przypadków naruszeń praw człowieka.
Przepisy dotyczące sygnalistów różnią się zależnie od państwa, ale amerykański system jest szczególnie bezlitosny. W następstwie przecieków rząd USA oskarżył Snowdena na mocy Ustawy o szpiegostwie, odmawiając mu prawa do powoływania się na działanie na rzecz interesu publicznego.
Obok groźby więzienia, jeśli wróciłby do domu, Edward Snowden mierzy się także z nadzwyczajnymi problemami z przyznaniem mu azylu w innych krajach. W zeszłym roku rząd USA naciskał na rządy na całym świecie, by uniemożliwić mu wstęp na lub przelot nad terytorium danego kraju. W konsekwencji Edward Snowden zyskał tymczasowy azyl w Rosji, który pozbawiony jest jednak długoterminowych gwarancji.
– Cena, jaką za swe działania musiał zapłacić Edward Snowden, jest zatrważająco wysoka. Od momentu przecieku musiał uciec z domu i w konsekwencji mieszka na wygnaniu w Rosji, ponieważ władze USA uniemożliwiają mu jakikolwiek ruch.
Doniesienia Edwarda Snowdena ujawniły niewyobrażalny zasięg programu inwigilacji NSA, który, jak uważa Amnesty International, jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego.
– Doniesienia Edwarda Snowdena zszokowały świat i dowiodły, ponad wszelką wątpliwość, że rządy systematycznie łamały prawo do prywatności ich obywateli. Teraz Amnesty International, wraz z innymi organizacjami, podejmuje walkę o prawo do prywatności i domaga się, by rządy odpowiedziały na nadużycie władzy – podkreśla Draginja Nadaždin.

Foto:
Robert Douglass/Flickr
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

1408